NÉHÁNY RUHAFÉLESÉG, LÁBBELI NEVÉNEK KIALAKULÁSA/bővítve

A testet takaró első LEPel, lePEL, PELből, azaz bőrből volt. A Teremtő azonban gondoskodott ötletadókról az emberek számára, a szövőmadár, a pók mutatta nekik a szövedékkészítés módját. A ruházatok kezdeti kialakulása idején a szövedékből készült, puszta testet takaró, bőrre tapadó anyag a HÁRÁSZ volt. Az első HÁRÁSZ valószínűleg valamely rostos növény – len, kenderSZÁRÁHnak rostSZÁLAiból készült. E puszta bőrt tapasztó anyag kezdetben sok aprólékos odaadó munkával készült, bár a szövés, kötés valószínűleg Özönvíz előtti másfél ezer év találmánya.

 

HÁRÁSZ –, mint alapanyag előbb a PEL, azaz bőr beLEPő takarójaként, LEPelként, lePELként használatos. Özönvíz utáni éghajlatváltozás miatt valakiben felvetődött a lábak szára, SZÁRAH külön-külön burkolásának ötlete. Ám ezért a HÁRÁSZt – később posztót – darabokra kellett tájni, azaz vágni. Az értékes HÁRÁSZ összevagdosása nem volt patáliamentes, a TAJLÉRt, a vágót, a HÁRÁSZt, posztót elpusztító, elbaszó szabót érhette néhány keresetlen szó.

 

HARISNYA a HÁRÁSZt összehajtva, egy NYAKszerű, NÁDhoz is hasonlítható üreges szövetcső lett belőle. Ez volt az első HÁRÁSZNYAK, HÁRÁSZNYA, HARISNYA, ami az elején eléggé RUSNYÁN mutathatott, de HA RUSNYÁn, ha nem, mégis elterjedt a viselete. A HARISNYA szó Rubik-kockás hangátforgatásával: HARISNYA – ANYUSRAH, más is kitűnik. Vagyis ANYUSRAh talál jobban? Ebből arra is gondolhatunk, hogy talán a női HARISNYA volt előbb. A nő, a női bőr volt az érzékenyebb, finomabb, s ezért védendő. A megállapítás érvényes a kezdeti, kötött női HARISNYÁra is.

HaRiSNYa – aNYuSRaH hangváz: H-R-S-NY – NY-S-R-H

 

NADRÁG – majd jött egy ötlet, hogy férfinak is jó, de nemcsak a SZÁRAH, hanem az ágyék, a kégyó is legyen burkolva. Ehhez azonban még inkább DARabolni kellett a szövedéket, s mivel ez DRÁGÁN kivitelezhető művelet volt, elképzelhető, hogy csak egy módos ember engedhette meg magának.

A két NÁDszerű szárat összevarrták az altestet borító, összeAGYAGolt (székely szó a tákolásra), bugGYANtott résszel, így lett belőle NAGYRÁG (székely szó, Erdővidék) Az első NAGYRÁG eléggé GÁRGYÁN, GÁRGYUN nézhetett ki.

NaGYRáG – GáRGYuN hangváz: N-GY-R-G – G-R-GY-N

Idővel finomodott az ízlés, fejlődött, tanult hibáiból a tajlér, a szabó, olyannyira, hogy elterjedt e ruhaféleség viselete. Későbbi időkben az uralkodók testőrei a GÁRDÁN csak feszes NADRÁGban jelenhettek meg.

NaDRáG – GáRDáN hangváz: N-D-R-G – G-R-D-N

A NADRÁGot DERÉKON (g > k), DEREKÁN kötötték meg övvel.

NaDRáG – DeRéKoN – DeReKáN hangváz: N-D-R-G – D-R-K-N – D-R-K-N

Így hát, bármilyen DRÁGÁN, DERÁGÁN de végül kedvelt ruhaDERab, ruhaDARab lett a NADERÁG, NADRÁG.

NaDRáG – DRáGáN hangváz: N-D-R-G – D-R-G-N

 

SZOKNYA – a bérnyelvészet szerint a SZOKNYA is szláv eredetű szó. Elemezzük névadó jellemzőit. A SZOKNYA szó az SZ.K – K.SZ gyökből indul: SZoK – KoSZ.  E gyökből indul a SZOKás, SZÉKely, SZOKmány, SZEKrény, a KÉSZ, KESZkenő, KOSZolás, amely a székely népnyelvben HASZnálatot jelent.

A SZOKNYA egyféle KESZONY, KESZON, egy szerény kis hárász harangSZEKrény, amely leborítja az ASSZONYKA KÉNYES testrészeit.

SZoKNYa – KeSZoNY – KéNYeS hangváz: SZ-K-NY – K-SZ-NY – K-NY-S

SZoKNYa – aSSZoNYKa hangváz: SZ-K-NY – SZ-NY-K

A SZOKNYA SZOrosan Kötött, a testre illeszkedésnél, derékban összehúzott, SZŰKített, de általában lazán lengő ruhadarab. Úgy is mondhatták: SZŰKNYAkú. Ez a jellemző is beépült a névbe.

SZoKNYa – SZüKNYaK hangváz: SZ-K-NY – SZ-K-NY-K

A SZOKNYA ASSZONYOK öltözete.

SZoKNYa – aSSZoNYoK hangváz: SZ-K-NY – SZ-NY-K

A női SZOKNYA KANOS, KANYOS vágyakat ébreszt a férfi szívében.

SZoKNYa – KaNYoS hangváz: SZ-K-NY – K-NY-S

A SZOKNYA magyar eredetű szó. A szláv neve még őrzi az eredeti magyar nyelvi szóalakot: szűknya – szuknya,

SZoKNYa – SZüKNYa – SZuKNYa hangváz: SZ-K-NY – SZ-K-NY – SZ-K-NY

Az idős ASSZONYOK olyan ANYÓKÁS SZOKNYÁban jártak.

SZoKNYa – aNYóKáS – aSSZoNYoK hangváz: SZ-K-NY – NY-K-S – SZ-NY-K

 

KABÁT – a KABÁT szó a K.B – B.K gyökből: KaB – BeK indul. A KEBelt takarja, ugyanígy a BEKecs is KEBeltakaró.

KaBáT – KeBelT hangváz: K-B-T – K-B-l-T

A KABÁT – TÁKAB gyökátforgatás k > g hangváltással mutatja, hogy lehet egy TÁGABB ruhadarab. Ha KABÁT van hátadon, megóv, nem leszel BETEG.

KaBáT – TáGaBB – BeTeG hangváz: K-B-T – T-G-B – B-T-G

A B.T – T.B gyök: BáT – TéB, kényelmes, gondos otthonjelentésű a helységnevekben: ThÉBa, BÉThel, BETfalva BÉTa, BÁTa, BÁTaszék, TABán, TIBold, BEThlen stb. A BET, TÉB, azaz otthon melegséget sugárzó. A kaBÁT szerepe is ez. „Hűvös estén vedd fel a kabátot!” BET, mint otthon felüdülést nyújtó. Az ErzséBET névben még a meleg (ERZSE = tűz) gondoskodás is jelen van, de a vele némileg ellenkező értelmű ElizaBET név is kifejezi. Az ELIZabet a LIZ, ZIL, azaz víz, amely LAZít, felüdít, hűsít, esetenként gyógyít. De azért ELIZabet is LÁZít, mint ERZSE, BÖRZSE pÖRZSÖlő tüze.

 

LAJBI – vállra vethető, LIBbenő, LEJthető, BILlenthető ujjatlan kis mellény. Az I hangot AJ, ÁJ alakra váltva is használták: LIBEg ––> LAJBOg (kiabál ––> kajabál, szakít ––> szakajt).

Innapi LAJBInak díszítményei JELBEn beszéltek.

LaJBi – JeLBe hangváz: L-J-B – J-L-B

A kalotaszegi BUJKA két változata ismert kabát és mellény, azaz LAJBI.

LaJBI – BuJKa hangváz: L-J-B – B-J-K

A LAJBI, LÁJBI nem német, hanem magyar, ezen belül a székely népviselet szerves része ősidőktől fogva.

 

DOLMÁNY – a DOLMÁNY a DALMÁra, azaz derékra simuló felső, akár térdig érő öltözet. DERék ember, DOLMÁNYt viselt, az illett DALMÁjára. Mind a dolMÁNY, mind a MENte, NEMes, azaz ünnepi ruhaviselet, tehát nem a köznapi, mívesnapi, miesnapi, munkanapi viselet részei. A DOLMÁNYt ne nyúzd, ne NYÁMOLD közönséges napokon!

DoLMáNY – NYáMoLD hangváz: D-L-M-NY – NY-M-L-D

A DOLmány D.L – L.D gyökéből: DoL – LóD van az utódnyelvi LÓDen.

 

MENTE – rövidebb, mint a dolmány, könnyebben felölthető: MENTEN veszem a MENTÉM, s máris MENTEM. Úgymond: nevében az íze.

MeNTéM – MeNTeN – MeNTeM hangváz: M-N-T-M – M-N-T-N – M-N-T-M

 

BOLERÓa BOLERÓ esetenként szabadon, LEBERÉN LOBOGÓ kis női mellény. Székelyül a könnyed libegő felsőruhára, mellényre mondják: LIBIRÓk. Ez jóval a spanyol nyelv kialakulása előtti. A BOLERÓ egyféle LIBEGŐ lajbogó, felsőtestre BORULÓ LIBIRÓk lajbi.

BoLeRó – LiBeRó – LiBiRó’ – BoRuLó hangváz: B-L-R – L-B-R – L-B-R – B-R-L

 

UJJAS – Az ujjatlan lajbi bővítménye UJJAkkal ellátva: UJJAS. Az UJJAS már komoly öltözet: mente, kabát, dolmány, ködmön, köpeny stb. Az UJJAS öltözetnek a megjelenésben rangja, SUJJA volt, másként hatott, komolyabb külsőt kölcsönzött, mint az ujjatlan, könnyed lajbi, lájbi.

 

KÖDMÖN – a KÖDMÖN a testhez szorosan simuló kabát, mintegy KÖZMÉNt, KÖDMÉNt fog, azaz körülfog. A KÖDMÖN a KÖDben MÖN leginkább, mert megvéd. A KÖDMÖN a test MENEDÉKe hideg időben.

KöDMöN – KöD MöN – MeNeDéK hangváz: K-D-M-N – K-D-M-N – M-N-D-K

A szép KÖDMÖN kedvelt, KEDMÉNt való öltözet. A KÖDMÖN szó a névalkotó jellemzők összességének sűrítménye. Veszöm a KÖDMÖNt, s mentön menéndök, MENDÖK.

KöDMöN – MeNDöK hangváz: K-D-M-N – M-N-D-K

 

KÖPENY – a KÖPENY nnyen vállra, PANYÓKra, PANYÓKÁra KAPható felső ruhadarab. A KUPola is KÖPenyszerűen takarja az épület csúcsát. De vehetjük KÖB gyökből eredőnek, mint KABát, amely a KEBel burkolója, s amely p > b váltással lett KÖPeny. A P.NY – NY.P gyök: PeNY – NYeP, vagy PeN – NeP, azt is jelenti, hogy valaha ünNEPélyes, FÉNYes (p > f) alkalmakkor előkelő kÉNYes, FÉNYes külsőt kölcsönzött. Aki KÖPENYben van, NYE PÖKjön, mert nem illik!

KöPeNY – PaNYóKa – NYe PöK hangváz: K-P-NY – P-NY-K – NY-P-K

 

KÖPÖNYEG – a KÖPÖNYEG rangot jelentő öltözet. A KÖPönyeg viselője régen nagyKÉPű, PÖKhendi viselkedéssel lenézte az egyszerű embert. A KÖPÖNYEG, hANYAG, leGÉNYEsen, kacaGÁNYOsan PANYÓKára vethető. A KÖPÖNYEG – GENYÖPÖK fordításból látható, a KÖPÖNYEGes amolyan NAGYKÉPŰ, GÚNYPÖKŐ, mindenkit megvető volt hajdan.

KöPöNYeG – GúNYPöKő – NaGYKéPű hangváz: K-P-NY-G – G-NY-P-K – N-GY-K-P

E jellemzők beleépültek a megnevezésbe.

 

SARU – Nem török eredetű, amint bérnyelvészet állíja, hanem ősnyelvi eredetű. A mezítlábas világban a SARU, kényes, URAS lábravalónak számított, főleg SÁRban.

SaRu – uRaS – SáR hangváz: S-R – R-S – S-R

 

TOPÁNKA a TOPÁNKÁban lehet TIPegni, TOPogni, helyben TOPorogni, ugrálva PATtogni. A TOPÁNKA: toppanó, toppantó, botló, tipegő, cipellő lábbeli. A TOPÁNKA PÁNTOKkal felköthető lábbeli volt. TOPÁNKÁval könnyedén PATTANOK.

ToPáNKa – PáNToK – PaTTaNoK hangváz: T-P-N-K – P-N-T-K – P-T-N-K

Ennek T hangot vesztett változatából alakult ki a román OPINKA megnevezés: TOPÁNKA – TOPINKA – OPINKA.

ToPáNKa – oPiNKa hangváz: T-P-N-K – P-N-K

Valaha az ősnyelven az utódokat, a NÉPességPÓTló kisgyerekeket, kis unokákat, NEPPÓTlókat NEPÓTnak nevezték, és e kicsinyeknek, NEPÓTKÁknak készítettek TOPÁNKÁkat az anyukáik.

ToPáNKa – NePóToK – NePóTKa hangváz: T-P-N-K – N-P-T-K – N-P-T-K

 

BAKANCS, BOKANCS – a BAKANCS „nevében az íze”. A BOKÁt, a CSÁNKot is körülfogó lábbeli. Mondhatjuk, hogy a BAKANCS illik a CSÁNKBA, azaz fordítva, de így rögzült a nyelvben. Példa a lábbeli szó.

BaKaNCS – CSáNKBa hangváz: B-K-N-CS – CS-N-K-B

A BAKANCS annyira védi a lábat esőben, sárban, mintha CSÓNAKBA szállna.

BaKaNCS – CSóNaKBa hangváz: B-K-N-CS – CS-N-K-B

A KANCSÓBA nem megy be kívülről a víz, csak ha annyira belenyomjuk, s tetején beloccsan. A jó BAKANCS is ilyen.

BaKaNCS – KaNCSóBa hangváz: B-K-N-CS – K-N-CS-B

S egy jó tanács a szóalkotó hangokkal: a BAKANCSot megóvja az átázástól a KENŐCSBE mártott ronggyal BEKENÉS.

BaKaNCS – KeNőCSBe – BeKeNéS hangváz: B-K-N-CS – K-N-CS-B – B-K-N-S

Azonos hangokkal körülírhatók a BAKANCS fő jellemzői. Ez is igazolja ősnyelvi, magyar nyelvi eredetét.

NCS – CSN: a jó bakaNCS kinCSNek bizonyul hideg, vizes időben.

 

KATRINCA – nem román eredetű. A KATRINCA derékban KÖTött, TAKaros, ruhát védő TAKaró. Járás közben lágyan RINgatózik, fINCÁl. A katRINCA derékban RÁNCOlva KÖTött.

KaTRiNCa – RáNCKöTő hangváz: K-T-R-N-C – R-N-C-K-T

A csinos KATRINCA a szép KATINCÁRA való.

KaTRiNCaKaTiNCáRa hangváz: K-T-R-N-C – K-T-N-C-R

Székelyföldön KARINCA néven is nevezik. Még ma is él olyan kifejezés Erdővidéken, amelyet nagyanyámtól hallottam: Magamra KARINTOK egy kendőt.

KaTRiNCa – KaRiNTó hangváz: K-T-R-N-C – K-R-N-T

Szép KARINCA nem való a CENKRE.

KaRiNCa – CeNKRe hangváz: K-R-N-C – C-N-K-R

 

KALAP – nem német eredetű. A KALAP KALLózással tömörített nemezből készül. A KAL gyöknek ÚTtal kapcsolatos jelentése is van. Magyar ember a házban nem hord KALAPot. Azt olyankor teszünk fejünkre, amikor valahová indulunk. A KALAP, KALpag, KALÉ (út), KALÓ (ló), KALAnd kifejezések kapcsolatban állnak. KALÉra, KALAndra indulok.

KA-LAP – LAP-KA. KERek LAPKA, KAL LAPKA.

KaLaP – LaPKA hangváz: K-L-P – L-P-K

A KALAPot LEKAPják.

KaLaP – LeKaP hangváz: K-L-P – L-K-P

 

SAPKA – nem német, nem francia.  A SAPKA S.P – P.S gyökbővítmény: SaP – PoS. A SAPka fejhez simuló laPOS takaró, LAPKA, amellyel CSAPkodni, PASkolni is lehet. SAPKÁval PASKOl, SUPÁKol szavak azonos alaphangok vázára, az S-P-K hangokra épül. Valakit megSAPKÁznak, azt jelenti: elSUPÁKolják, elPASKOlják.

SaPKa – PaSKo – SuPáK hangváz: S-P-K P-S-K – S-P-K

SAPKA, eszezve: SZAPKA a KOPASZ fejre való. A SAPKAdivat választékos, vannak SZÉP SAPKÁK.

SZaPKa – KoPaSZ – SZéPeK hangváz: SZ-P-K – K-P-SZ SZ-P-K

SAPKÁt teszek, már KÉPES vagyok indulni útra.

SaPKa – KéPeS hangváz: S-P-K – K-P-S

 

ZOKNI – a Z.K – K.Z gyökből: ZoK – KoZ indul. A ZOKniba beleZÖKken a láb. A ZOKNIt megSZOKNI nem volt nehéz, mert a kapca felcsavarás bonyodalmasabb.

ZOKNIban lehet SZÖKNI, nem esik le a lábról.

ZoKNi – SZöKNi hangváz: Z-K-N – SZ-K-N

A KN hangcsoport az AKNA, tEKNŐ, glOKNI szavakban mélyedésértelmű.

A ZOKNIt néha felKÍNOZzák a kisgyerek lábára.

ZoKNi – KíNoZ hangváz: Z-K-N – K-N-Z

Egy rigmus: Ha eltűnik a ZOKNI párja, ZOKON veszi a gazdája.

ZoKNi – ZoKoN hangváz: Z-K-N – Z-K-N

A z > zs > sz rokonhangok, velük alkothatók: ZSÁK, SZÁK, SZAKajtó, KÁSZu, KESZon stb. mélyedésjelentésű szavak.

 

ISTIRIMPFI – STRÜMPFE = harisnya. Hogyan képződött a német nyelven ősnyelvi elemekből? A szó elején a mássalhangzó tömörülés hangzókieséssel alakult ki. Visszahelyezve a hangzókat, kifejti eredeti értelmét.

Az S.T – T.S gyök: SuT – TuS, a harisnya, zokni, egyféle SUTu, amely ráhúzható a lábra, s amelyben elTUSolható, elrejthető a láb, amint a TÁSkában egy tárgy.

STR, az első három hang egyezik a SáToR szó hangvázával: S-T-R. Az S-T-R-M váz a SáToRoM szó hangváza. SÁTOROM, védőernyőm. A harisnyát felSIRÍTEM a lábamra.

STRüMPFe – SiRíTeM FeL hangváz: S-T-R-M-P-F – S-R-T-M-F-L

Az ST hangcsoport – ISTE – védelem értelmű az ISTEn, ISTÁlló, ISTÁpol szavakban, az ISTErümpfe védi a lábszárat.

Az ISTER, ISZTER folyónévben hosszanti folyamat, ami a harisnyára is találó, hiszen a lábszáron megy végig, folytatólagosan ráTERülve. A STRÜM szó is hordoz folyójelentést. A STÜRM = vihar, amely ellen véd a harisnya, ISTIRIMPFI.

Az ISTRÁng szálak erős köteléke, az ISTRÜmpfe is szálak szövevénye.

 

CSIZMA – a CS.Z – Z.CS gyökből indul: CSiZ – ZüCS (z > sz: csisz, szücs). A SZÜCS szintén a bőrművességhez tartozó. nem török > szerb-horvát eredetvonal, magyar e szó velejéig! A CSIZMA a legfinomabb kifeszíthető, fényesíthető bőrből készül. Nevét a CSISZolt, fényezett külalak látványa nyomán kapta. Az igazi fényezett, CSISZolt, CSESZetelve SZÖSZMÖtölt, CSISZMÁlt CSISZMA olyan a lábbelik közt, mint a fényes, zománcos CSÉSZE az agyagbögrék közt.

Szépen CSISZolt lábbeli, a CSISZMA. A térség népei közül a magyarság „dobta” el elsőként a bocskort, és váltott cipőre, bakancsra, CSIZMÁra. Azt állapíthatjuk meg, hogy a CSIZMA megnevezés egyféle becézése a szép, kedvelt hosszúszárú lábbelinek. Ez onnan tudható, hogy a szeretett, kedvelt, szép kiscsikót MACSInak becézik, azaz MACSIZzák. A CSIZ-MA – MA-CSIZ fordítás ezt igazolja. CSiZMa – MaCSiZ hangváz: CS-Z-M – M-CS-Z. A CSIZMA SIMÁZva, azaz fényesítve szép. CSiZMa – SiMáZ hangváz: CS-Z-M – S-M-Z. A CSIZMA a lovas magyar nép lábbelije. Van bizonyíték bőven a magyar nyelvi eredetre! Honnan akkor ez a szerb-horvát – török CSIZMAtáncoltatás a magyar nyelv asztalán? ZM – MZ: a csiZMa jellegzetes neMZeti lábbeliként, jelleMZője a magyarnak. A magyar CSIZMÁról már Kr.u. 359-ben említést tesz Ammianus Marcellinus római tábornok és történetíró, Rerum Gestarum című művében.