NÁRCISZ

NÁRCISZ, avagy ki is volt NÁRCISSZUSZ?
NÁRCISZ – Nagy fehér vagy sárga virágú hagymás dísznövény. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: német < latin görög] NÁRCISSZUSZ a saját ARCának tükörképébe lett szerelmes, éNARCÁba, öNARCÁba, öNARCOS szerelmes lett.

Ám a történet és a NÁRCISZ szó még az ősmag(yar)-nyelven született, és az ógörög örökölte, mint mindent a nyelvvel együtt. A szónak csak a mai magyar nyelven van átfogó, mélyreható magyarázata! Az RC páros szerepe meghatározó az ARCcal kapcsolatos jelenségek leírásában. Íme: az ARC tud duRCás, moRCos vagy haRCias kifejezést ölteni, de meglátszik rajta a kudARC miatti önmARCangoló fájdalom is.  

A NÁRCISZ szót a német, latin görög nyelvek – az ősmag(yar)-nyelv utódnyelveiként – nyelvanyjuktól örökölték. Ez még akkor is így van, ha az érintett nyelvek vezető nyelvészeinek ez nem tetszik.  
————————————-
Hasonló módon alakult át a: HÁRFÁS  > HÁRFEUSZ > ORFEUSZ alakra hírvivő fénytestű lény hANGELOSZtó ANGELOSZ alakra az aki küldetésben, jó hír POSTÁsaként tAPOSTA útját, és állta  POSZTját lett APOSTOL