MUROK

Ősmag(yar)-nyelvi szavaink
MUROK – Fehér, ernyős virágú, két éves parlagi növény. Ebből nemesített sárgarépa. [MÉKSz szerint: szláv] A murok neve ősmag(yar)-nyelvi eredetű. Ez a magyarázata annak is, hogy a székelyek őrizték meg e nevet. A murok keresztmetszete a szemünk alakját mutatja, és benne levő tápanyag a szemre rendkívül jó hatással van. A szem az a lyuk, luk, ok, melyen keresztül fény árad be. Innen az ablak szavunk, mely kerek lyukat jelent. A murok fordítva korum, és a murok karós gyökerű. A mur gyök a rágáskor keletkező morajra, zajra, a ru, rum a murok vörös színére utal (rúzsa).  A muroknak, mint növénynek, semmi köze a répafélékhez. A répával való hasonlóság külső látványi és hangvonatkozású: karós gyökér, mely rágáskor ropogós hangot ad. A szláv nyelv örökölte a magyarból.