MURI

MURI – Zajos mulatság, pejor Lármás jelenet, veszekedés. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: német < jiddis < héber] A MURI M.R – R.M gyökbővítmény: MuR – RuM, és magyar szó. Héber vagy más nyelveknek nincsenek saját gyökszavaik. Nemcsak a MURi – RUMli fordításból vehető észre, hanem a láRMa, csáRMa szavak meghatározó RM hangjai is mutatják. E szavak tengelyében levő RM kötött mássalhangzó-páros jellemzőt rejtő alvó M.R – R.M gyök: MuR – RuM, és e gyökből szintén alkothatók a MORog, RUMli, MURi, RÁMol szavak. A RÁMolás is láRMával jár. Székelyföldön használt szó a láRMára: zsiMÓRé. Ezeket nem lehet kitagadni a magyar szókincsből, mivel eredeti gyökre épülő szavak. A ruMLi ML párosa, mint M.L – L.M gyök: MuL – LoM, és elvezet a MULat, MULatság, LakodaLOM szavakhoz. A MULat jelen van a lakodaLOM megfordított alakjában: MOLad (mulat). Ha ezt visszafordítom: daLOM. Szól a daLOM, LakodaLOM, MURI láRMa van. A kör bezárult. Az R hangcsoport – URI – jelen van a zÖRÖg, dÖRÖg, dURROg, mOROG, kÁROg, csÁROg, vAROg szavakban, és láRMás jelenségeket leíró. A MURI tehát nem héber > jiddis > német közvetítéssel jött a magyar nyelvbe, hanem tökéletes, ősnyelvi, ősmag(yar)-nyelvi eredettel bír. A zárjelben levő nyelvek megörökölték, de nem saját szavuk.