MOTOR, MOTTÓ, MUROK

MOTOR – Energiát mozgási energiává alakító gép. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: nk: latin] A MOTOR szó – bármely nyelvben fogalmazták meg először – nem kerülhette ki az ősmag(yar)-nyelvi ősgyök, gyökszó használatát.

A MO ősgyök a MOccanás, MOzgás kifejezője a magyar nyelvben, amint a motolla címszónál látható. A következő szavak értelmükben alapjai a MOTOR szó által képviselt fogalomnak: MATat, MATol, MATikál, MOTol, MOToz, MOTORász stb. Idézve a CzF Szótárból: „[…] mat (mot) gyök mozgást, itt különösen forgó, forgolódó mozgást jelent.” A moTOR (tor – for) körforgássá alakítja az üzemanyagban szunnyadó erőt. Nem latin a szó eredete, csak ráfogták szegényre. Ártatlan ebben. A latin nyelv mind a MOT, mind a TOR gyököt örökölte az ősmag(yar)-nyelvből.  

MOTTÓ – Jelige, jelmondat. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: nk: olasz] Mi a jelige, jelmondat? Hasonló a címhez: egy tartalom sűrítménye egyetlen szóban vagy mondatban: MOTTÓ. Olyan sűrítmény azaz TÖMörített értelem, amely MOzgásba hozza a képzelőerőt, MOTOszkálni kezd a gondolat: Miről is lesz szó itt? Ez a MOTTÓ értelme. Az olasz nyelv sem birtokol saját gyökszavakat, csak az ősmag(yar)-nyelvi készletből vehet elő.  
MUROK – Fehér, ernyős virágú, két éves parlagi növény. Ebből nemesített sárgarépa. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: szláv] A MUROK neve ősmag(yar)-nyelvi eredetű. Ez a magyarázata annak is, hogy inkább a székelyek őrizték meg e nevet, bár Szatmár környékén is használatos. A MUROK keresztmetszete a szemünk alakját mutatja, és benne levő tápanyag a szemre rendkívül jó hatással van. A szem az a lyUK, lUK, OK, melyen keresztül fény árad be. Innen az ABLAK szavunk, mely kerek (ab) lyukat (lak, lék, luk) jelent. A MUROK fordítva KORUM. A muROK KARós gyökerű. A MUR gyök a rágáskor keletkező MORajra, zajra, a RU, RO a MUROK vörös színére utal (rúzsa, rózsa). A MUROKnak, mint növénynek, semmi köze a répafélékhez. A RÉPával REtekkel való hasonlóság külső látványi. Mindegyiknek karós gyökere van. Ugyanakkor hangvonatkozású: a REtek, RÉPa is: RÁgáskor  REcseg, ROPog épp mint a muROk.