MOSOLY, MOSTOHA

MOSOLY – Derűs érzelemnek a száj és a szem körüli kifejeződése. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: finnugor tőből] A MOS gyökből indul, és ebből jön a tiszta MOSOLY fogalma. A CzF Szótár szerint: „[…] gyöke mos a gömbölyödő vagy széthúzódó ajakak mozgását utánozza, s rokon a mocz, moczczan és moz, mozog szókhoz.”

A MOSOLY fordítottjai: SOMOLY, olymos. A SOMOLY a komoly ellentéte. Az OLYMOS értelme: OLYan, mint a tisztán MOSott, vagyis üde, szép, jó kedélyre hangoló. Az első Mózes névadó jellemzői: MOSOTT, MOSOLYgós, azaz nem héber, hanem ősmag(yar)-nyelven adott név.   MOSTOHA – Szeretetlen, hideg, kedvezőtlen. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: bolgár] A MOSTOHA szóban az OSTO értelemadó hangnyaláb meghatározó. Kellemetlen, visszatetsző jelenséget leíró még a: borOSTA, OSTOr, OSTOba szavakban. A MOSTOHA szó kialakulása a CzF Szótár szerint: „[…] a mostoha valami új, s ellentéte a réginek, […] a mostoha szóban […] legújabb időt jelentő most, […] Ha itt a ha am. a valaha, mindenha, néha, soha, időhatározókban létező ha, úgy mostoha annyit tenne, mint mostani időbeli, ellentétben a régi, a megholt, az elmult apával vagy anyával.” Mivel itt is  több névadó jellemző van, lehet úgy is érteni: most ha nincs az édes, most ha ez van, jó kell legyen. Vagy: MOST Ó HA volna az édes! Ha az ST párost tartalmazó szavakat nézzük, ellentétes értelmet képviselnek. Vannak védelmet, takarást kifejezők: istálló, istápol, kastély, mester, palást stb. De kellemetlen, nehezen elviselhető háttéri értelműek is: beste, fustély, füst, lusta, sistereg, sustorog és mások. Talán a következmény szülte az óhajtó sóhajt: MOST Ó HA volna az édes! Aki elveszítve az édest, ette az árvaság kenyerét, az tudja, milyen érzés! Az ST hangok alvó gyökként, felbontva azt is elmondják, hogy a MOSTOHA lét, balos: SeTe, SuTa állapot. A bolgár nyelvi jelenlét nem az onnan eredés bizonyítéka. A bolgárok valaha az ősmag(yar)-nyelv egy változatát beszélték, és onnan maradt fenn mai nyelvükben a szó. Ám teljes magyarázhatósága csak a mai magyar nyelv keretein belül lehetséges.