Mit tudunk meg az utódnyelvek szavaiból?

A latin nyelvben az L-P gyökből indul a LUP, LUPus = farkas, amely egyik jellemzőjét írja le, mivel háziállatokat LOP a gazdaságokból.  

A RÓKA is hasonló „erényekkel” büszkélkedhet. A latin neve VULPES, VOLPES. A név tengelyében áll az LP kötött mássalhangzó-páros . Az L-P gyök, mint a farkas esetében, itt is a LOP gyök, azaz tolvajlás  tényét leíró. Ez visszafelé is igaz. A toLVaj  szó LV párosa a VUL, VOL gyök alkotó hangjai, amely a VULpes, VOLpes tőszava.   Magyar nyelvben is van kötődés a két „tolvaj” közt. A faRKas szó tengelyében levő RK páros a RóKa alaphangjai.  
A román LUPTA = HARC szóból megtudhatjuk, hogy a háborúkat rablás végett indították, mivel az ősmag(yar)-nyelvi LOP szóból alakult ki később a román LUPTA, valószínű kun hatásra. A szóban levő PT kötött mássalhangzó-páros a TÉP, TIPor, TAPos gyökszava.