MIT MOND AZ ELEMZÉS? ARZENÁL, KATALIZÁL

Vannak, akik azt mondják, hülyeség az a megállapítás, hogy minden szót csak a magyar nyelvbe visszahozva lehet elemezni, minden szóra itt a magyar nyelvben lehet magyarázatot nyerni.

Azonban a bizonyítékok mást sugallnak.

ARZENÁL – itt van az ARZENÁL szó, amelyet a bérnyelvészet arab > olasz > német útvonalon vél érkezni a magyar nyelvbe. A szó ránézésre nem is tűnik magyarosnak. Azonban tudjuk, hogy az ősnyelvben minden szó átforgatható volt: hangonként, gyökönként, hangcsoportonként vagy pedig teljes 180 fokos átfordításban.

ARZENÁL – szótári jelentése: fegyvertár, hadszertár, bőséges készlet, fegyverraktár, hadszer-telep, lőszerraktár.

Lehet szellemi ARZENÁL is.

Az ARZENÁL teljes átfordításban: LÁNEZRA. Így sem mond sokat.

Vegyük a hangvázat: aRZeNáL – R-Z-N-L, még így sem.

Vegyesen forgatjuk át: gyökönként, hangonként: AR-ZEN-ÁL. A gyököket átforgatva: RA-NEZ-ÁL.

Hangzócserével: Rá-NéZ-eL

aRZeNáL – RáNéZeL hangváz: R-Z-N-L – R-N-Z-L

Az államok, országok néha felvonultatják fegyverARZENÁLjuk némely mutatósabb darabjait.

Ezt azért, hogyha az ARZENÁLra RÁNÉZEL, megtudd, felmérd, milyen erővel rendelkezik. Tehát a látvány a fontos. Ezért az ARZENÁL fitogtatása. Ha RÁNÉZEL, akkor RÁÉRZEL, (n > r), mekkora erővel bírhat, mire képes a birtoklója.

Az aRZeNáL – RáNéZeL – RáéRZeL hangváz: R-Z-N-L – R-N-Z-L – R-R-Z-L.

Az erőfitogtatás a szembenállások hangulatkeltő, megfélemlítő eszköze. Ezt megtapasztaltuk a hidegháború idején. Manapság megfigyelhető a ketrecharcosok viselkedésében is, az összecsapás előtti ráijesztő, elrettentő zord, mord tekintet, arckifejezés, izmok mutogatása is egyféle ARZENÁL felvonultatás. Belső érzelmi ráhangolás, ijesztő érzékenyítés általi gyengítés, elerőtlenítés a cél. Az ARZENÁL erről az érzékenyítő ZENÉRŐL, mint átfogó cselekvéssorozat (stratégia) behangoló előjátékáról is szól.

aRZeNáL – ZeNéRőL hangváz: R-Z-N-L – Z-N-R-L

Hajdanán az ilyent fegyvercsörtetésnek nevezték. Hadak felvonultatásánál félelmetesen zörögtek, csörögtek a kardok tokjaikban, a társzekerekre halmozott pajzsok, dárdák, bárdok, buzogányok, számszeríjak csörömpöltek.

Az ellenfelet LŐREnépként kezelték, leNÉZték.
Az erőfitogtató csörtetés a megfélemlítést szolgálta, figyelmeztették: ELŐRE NÉZZ, mérd fel erőidet, esélyeidet! Mi a véleményed e hadi ZENÉRŐL? RÁÉRZEL? Nincs esélyed! Add meg magad!

Némelyik nép, bár nem volt LŐRE, ELŐRE NÉZve, saját erejét felmérve, esélyeit latolgatva, ráhangolt e hangsorra, REZONÁLt a látvány nyomán.

aRZeNáL – eLőRe NéZ – ReZoNáL hangváz: R-Z-N-L – L-R-N-Z – R-Z-N-L.

A gyengébb képességű, kevés hadieszközzel rendelkező ország ma is, erős szövetségest keresve, ráhangol e hangsorra, REZONÁL a látvány nyomán.

 ————————

KATALIZÁL – a bérnyelvészet nemzetközi szóként jegyzi, görög eredettel. Ez sem tűnik magyarosnak elsőre.

Nézzük meg, görög? Azt már tudjuk, hogy az ógörög az ősnyelv leánynyelve. A mai magyar nyelv ősnyelv egyenes utódnyelve. Ha ez igaz – már pedig az – akkor magyar nyelven van rá magyarázat.

A KATALIZÁL szó jelentése: vegyi folyamatot meggyorsít vagy lelassít a folyamatban részt nem vevő anyaggal.

KATALIZÁL – LÁZILATAK 180 fokos fordítás megvillant valamit, de nem világos, tovább kell lépni. Ha a TA és LA ősgyököket felcseréljük: LAZÍTALAK, LÁZÍTALAK. KaTaLiZáL – LáZíTaLaK hangváz: K-T-L-Z-L – L-Z-T-L-K.

A KATALZÁLÓ tényező nem vesz részt a folyamatban, kívülről hat. Olyan, mint a rossz anyós, kívülről bomlaszt.

A tojásokban ott az élet csírája, de természetes külső hő esetén nem ad életjelt. Ha viszont ráül a KOTLÓ és TOKOLja, körülzárja, testének hőjével KOTOLIZgatni kezdi, LÁZÍTani, akkor beindul a KOTOLIZÁLási folyamat.

Amikor az első KOTLÓ ráült a tojásokra, és KATALIZÁLta a csírát, nemhogy görög nyelv, de még ember sem élt a Földön. A későbbiekben viszont az ősnyelven, ómagyar nyelven nevezték meg a folyamatot: a KOTLÓ KOTLÓIZÁLta, KOTOLIZÁLta, KATALIZÁLta a tojásokat. Ami KATALIZÁL, mintha azt mondaná: Menj, tegyed, innen kívülről LAZÍTom a helyzetet, biztatlak, LÁZÍTALAK.

Egy másik példa: Egy fiatalember ráérősen sétálva halad a járdán. Nincs oka sietésre, kényelmesen lépked. Férfiúi érzelmei nyugalmi állapotban szunnyadnak. Ám egy adott pillanatban elhalad mellette egy vérforralóan jó alakú, szép járású, csinos, hercig kislány, kis hölgy, aki valamivel gyorsabban lépked.

Semmi közük egymáshoz, nem ismerősök, és mégis e pillanatban beKATTAn, felébred benne a férfi, mivel épp TALálónak véli magát a hölgyhöz, és a hölgyet magához. Minden ÍZE LÁZba, tűzbe, IZgalomba jön, felgyorsítja lépteit, követi őt.

Vagyis a hölgy megjelenése gyökeres FORdulatot (for – tor) idéz elő addigi nyugodt férfiúi viselkedésében, s a benne TORnyosuló, szunnyadó erőt, hirtelen felriasztva, gyors mozgásra készteti. Legbelül, legérzékenyebb pontján, szívében éri hatás, s ettől beKATTAn, pATTAn a LÁZAS, felforrósító érzés: CSATÁra fel!

Beindul a KATALÍZIS. A kislány a KATALIZÁTOR (Kata, Liza).