Mit jelent a TURÁN szó?

Valaha NATÚR földre települtek a szűzfoglaló ősök. A szűzfoglalók NATÚR földre léptek, és a pőrén természetes NATÚR földet kellett felTÚRNI, mert annak TURÁN termesztettek gabonát, zöldséget és egyebeket. Vagyis, TANOROK földeket az őstelepesek a NATÚRföldekből, TÚRÁNAK föl.

NaTúR – TúRNi – TuRáN hangváz: N-T-R – T-R-N – T-R-N

TaNoRoK – TúRáNaK hangváz: T-N-R-K – T-R-N-K

Ezért kapta a letelepedés céljából felTÚRt, művelés alá vont NATÚR térség a TURÁN nevet. A NATÚR, TURÁN, TANOR azonos fogalomkör kifejezései.

NaTúR – TuRáN – TaNoR hangváz: N-T-R – T-R-N – T-N-R

A Földbolygó felületén annyi TURÁN térség van, ahány szűzfoglaló csoport volt valaha. Özönvíz után a NATÚR felTÚRt terén TANították meg teremni a földet.

Ez lett a TANORföld, amely mindig a TANYA mellett terült el. A TANYÁKRA jellemző a TANOROK föld.

TaNoRoK – TaNYáKRa hangváz: T-N-R-K – T-NY-K-R

A felTÚRt, magára hagyott NATÚRföld RÚTAN néz ki.

NaTúR – RúTaN hangváz: N-T-R – R-T-N

Igaz, hogy a TURÁN ősnyelvi szó, de az összes TURÁN térség nem köthető kifejezetten a magyar néphez.

A továbbiakban a TANOROK földekkel kapcsolatosakról.

Nézzük meg a nyelv bölcs szervezettségét, azonos hangokkal szemlélteti, magyarázza körbe az egész kérdéskört.

TANOROK földeket mindig a NATÚRból TÖRNEK be komoly megműveléssel.

TaNoRoK – NaTúR – TöRNeK hangváz: T-N-R-K – N-T-R – T-R-N-K

A TANOROK szót megfordítjuk, és megtudjuk, milyen ÉRTÉKEN számították:
TANOROK – KORONAT.
A kiváló TANOROK termőföld árának megállapításához az aranyKORONÁT használták értékhatározóként. Már az ősiségben a jó termőföld értékmérője volt az aranyKORONA.
Nem XIX. századi eredetű találmány, bármily nagy nevek állítják.

A nyelv bizonyít, és a nyelv sosem téved!

TaNoRoK – KoRoNáT – éRTéKeN hangváz: T-N-R-K – K-R-N-T – R-T-K-N

A TANOROK föld örökségként, a hagyakozó ROKONÁT illette, családok örökbirtoka lévén, de volt közbirtok TANOROK is.

TaNoRoK – RoKoNáT hangváz: T-N-R-K – R-K-N-T

A TANOROK örökségnél NOROKOT (szerencsét) jelentett a közeli vérrokonság.

TaNoRoK – NoRoKoT hangváz: T-N-R-K – N-R-K-T

A TANOROK nyilvántartását a rovó NOTÁROK végezték.

TaNoRoK – NoTáRoK hangváz: T-N-R-K – N-T-R-K

Az uradalmi TANOROKföld terményeiről az udvari TÁRNOK döntött.

TaNoRoK – TáRNoK hangváz: T-N-R-K – T-R-N-K

Szakszerűtlen gazdálkodással RONTANAK a TANOROK földek állagán.

TaNoRoK – RoNTaNaK hangváz: T-N-R-K – R-N-T-N-K