MIKLÓS

MIKLÓS – Előrebocsátom, nem a görög, nem a szláv, hanem a magyar MIKLÓS nevet elemzem a szó alkotó elemei értelmének, mondanivalójának tükrében. A név az M.K – K.M gyökkel indul: MiK – KiM. Volt az ősmag(yar)-nyelvben az M.K gyökkel olyan szó, amely KIválóság jelentésű volt. Az első nevek ezen a nyelven fogalmazódtak meg. A Biblia ír a legfőbb arkangyalról, akinek neve MIKÁEL. A név jelentése: KI olyan, mint Isten. A MIK lehet a MelyIK rövidített alakja is. A MIK gyökkel kezdődő korabeli nevek mind a KI kérdéssel kezdődőek. A MIKlós névhez a MIK gyök értelme érdekelt. A MIK gyök másik jelentése győző, győztes. Az M, N, V hangok válthatósága révén a MIK, NIK(ánor), VIK(tor) gyökök jelentése egyezik. A KL kötött mássalhangzó-páros hangcsoportja – IKLÓ – mozgót jelent. Hasonlók: IKLAt, csUKLÓ, sIKLA. A birtOKLÓ szóban közvetve a gazdagság, hatalom értelme bújik meg, a szIKLA szóban a keménység, de a gördülékenység is. A K.L – L.K gyök: KaL – LaK hangjai letelepedett állapotra mutatók. Megvan a KULcsos LAK, a kis KALiba, KALap, KALány, KOLbász stb. a jóléthez. Az L.S – S.L gyök: LóS – SuL A LÓS gyököt vehetjük lendület értelműnek, mivel a SUL L hangja lágyítva SÚLY, és ez hozható lendületbe az eredményesség eléréséhez. Összegezve: az első MIKLÓS kiválóság volt, mozgékony, rugalmas, gördülékeny, de ugyanakkor szilárd jellem. Olyan, aki szerette a nyugodt, biztos otthon légkörét, de ha szükség volt, teljes súllyal lendült a tettek mezején.