Miért utálom lelkem legmélyéről a hazug világpolitikát?

A POLITIKA soha nem volt kedvelt előttem, még a kényszerűen eltűrendők közt sem. Volt részem „áldásaiban” az életem szebbik felében, nem kell külön bemutatni nekem.

Mióta a nyelvet mélyebben kutatom, azóta tudom, hogy a POLitika, polITIKA, az igazi emberi értékeket képviselő emberi ETIKA megLOPója, elsikkasztója, tolvaja.

Mi az ETIKA? Azt mondják, hogy görög, latin ösvényen érkezett, tehát nem magyar szó.

Ismerve a szóalkotások egyik ősnyelvi fő jellemzőjét – a szószerkezet átforgatást – azt mondom: ősnyelvi, azaz magyar szó.

A meghatározások szerint az ETIKA veleszületett adottság, tehát teremtői kincs. Az ETIKA – AKITE fordítás mutatja: ETIKA, AKI TE vagy önmagad. Az általad önként vállalt életmód irányítója, amely a másokkal való kapcsolatodat is meghatározza.

Az ember eredeti alapvető hajlama a jóra, teremtésileg bele van táplálva, modernül: programozva. Ehhez kötődik a lelkiismeret mérlegkarja, az a belső mérleg, amely tetteid súlyát mérlegelve vádol és felment, amely őrzi belső érzelmi egyensúlyodat.

Tehát, az ETIKA, TE vagy önmagad. Aki tudod, hogy kötelességeid vannak gyermekeid, és szüleid felé is: gondoskodni róluk, megélhetésükről, ellátni őket minden szükséges érzelmi és testi jóval. Továbbá mindenki más iránt is, megfelelő léptékben.

A POLitika, polITIKA ennek tolvaja, megLOPója. A TE belső békéd zsarolója, lelki egyensúlyod megbontója. Beleszól a legbensőségesebb önmagad által szükségesnek tartott lépések megtételébe.

A POLITIKA mindig talál egy valamilyen OKOT arra, hogy beletaposson, belegyalogoljon az életedbe. Lehetőleg olyan OKOT keres, amely szerinte a TE érdekeidet szolgálja, és ezért neki kötelessége téged megvédeni.

Ha beledöglesz, akkor is!

Kitalál egy nem létező világjárványt! Miért ne? Van hozzá pénze bőven, és ezzel a hatékony vezetőszárral beleviszi az egész világot a sűrű bozótba, amely egy iszaptengert vesz körül.

Kiszolgáló közvetítőként felhasználja – az általa alapított intézményekben kinevelt, megfelelően beidomított – helyi országos POLITIKA vezetőit, akik eleve úgy vannak képezve, hogy sajátosan értelmezve LOPják meg az ETIKÁt.

Persze, ezt megható emberbaráti köntösbe öltöztetve.

Kötelez egy sor oktondi dologra, amit minden értelmes ember – és főleg egészségügyi szakember – fölöslegesnek, eltúlzottnak vél: takard el az arcod, maradj otthon, este a tyúkokkal ülj el! Ki ne merészkedj! Ezekért súlyos bírságot vág a fejedhez.  Ezt persze, önmagára nem tartja kötelezőnek.

A gyermekeidet ezzel a módszerrel megbolondítja, megbetegíti, elrabolja gyermekkorukat, teljesen elhülyít mindenkit.

Olyannyira mélyen süllyeszti bele a világ népét a jelképes, bozóttal körülvett iszapba, hogy utána önmagát világ jótevőjeként fényezve, nagylelkűen kiszabadíthasson. Persze, hatalmas anyagi és emberáldozatok révén.

Amelyeket aztán képmutató pofával segít elsiratni.

Ezzel a mondvacsinált, emberbarát beste hazugsággal – amelyből minden oldalról kilóg a lóláb – bezár a házadba, nem enged meglátogatni gyermekeidet, szüleidet. Szíve szerint eltiltana Istentől, embertől egyaránt.

Sőt, ha az általa beteggé tetteket sikerül bevinni a szintén általa pénzelt – mesterségesen elkülönített, „világjárvány kórral emberfelettien küzdő” – kórháznak álcázott siralomházba, akkor még a halálán levő szerencsétlen öregszüléd is, mint a vadonban, egyedül elhagyatva leheli ki utolsó lélegzetét. Ez még a jobbik eset, ha megússza, hogy nem gyújtják rá a kórtermet. Mert mára az ilyen kórházak hamvasztásra is jók.

A hatalom nem enged közel hozzá a szerencsétlen öreghez, aki felnevelt, szíve legmélyéből szeretett, s akinek utolsó gondolata, sóhaja feléd száll, de nem engedik, hogy láthasson téged. Úgy kell elpusztuljon magára hagyatva, mint egy állat. Mert a sajátosan értelmezett POLITIKA LOPETIKA meg akar védeni téged!

Még ha lelkileg beledöglesz, akkor is!

Most azzal tetézik, hogy világszerte átfogó oltáskampányt indítanak a vírus ellen. Az ellen, amely tíz napos vesztegzár alatt elpusztul magától. Az oltást azok kezdeményezték, akik a világ népességének hatványozott csökkentésében érdekeltek. Akik szerint elég volna félmilliárd ember a Földön. Elképzelhetjük, mennyire aggódnak ezek az emberiség egészségéért!

Ami a beste, embertelen voltát leginkább megmutatja: elvárja, hogy mindezt zokszó nélkül elviseld!

Talán feleltem a címben feltett kérdésre.