Mi a STREKK?

Előrebocsájtva: Minden TR kötött mássalhangzó-párossal alkotott szó háromszoros hatékonyságú jellemző értelmét rögzíti az adott szóban. Valami különleges, kiemelkedő jellemzője van, amelyet így rögzít a nyelv és hoz tudomásunkra. A T.R – R.T gyök: ToR – RéT, a TORony magassága és a TÉR végeláthatatlan szétTERülése. Lehet töprengeni, milyen háromszoros kiemeltség rejlik az alábbiakban:
A boTRány nem egyszerű botlás, a ciTRomban rendkívüli életfontosságú elemek vannak. Nem kis testi fájdalom, amely miatt feTReng, vagy lelkileg gyöTRődik. A háTRány többszörös visszavetettség, az isTRáng elszakíthatatlan kötelék, a  keTRec áttörhetetlen fogság. Az osTRom az összes fegyvernemmel, teljes állománnyal indított kitartó támadás, az oTRomba alaktalan csúnyaság, a piszTRáng utolérhetetlen íz, a puTRi fokozhatatlan nyomor, a saléTRom utolérhetetlen hatékonyságú TaRtósító (múmia). A saTRapa a törzsi sátorapa, mint legmagasabb rang, a TRón királyi, uralkodói magaslat. A TRombita a legmagasabb mozgósító hang. A TRomf maga a TRiumf, azaz a győzelem esélye.TRencsén, TRója, magaslaton épített, bevehetetlennek tűnő várak. TRiszmegisztosz (Hermész), háromszorosan magasztos. Lehet tovább keresni.   

Az alább elemzendőkben a fokozott TERhelhetőség értelme is jelen van.  

SZTRÁDA = ÚT, utca. Az ÚT egy SZER. Az ÚT fontos SZEReppel bíró az ember számára képletesen és a valóságban egyaránt. Az ÚT egy TÉR, közlekedésre használt TERület.Az ÚT SZéTágazó vonalrendszer. Tehát SZTR = SZéTágazó SZeR. RÁD: az R.D – D.R gyök: RaD – DaR a GöRDül szó alvógyöke, kötött mássalhangzó-páros, a DARál szóban köröző mozgás. A RÁD gyök valaha a DÖRömbölő kereket jelentette, amely sarat DARálva RÓDalta, RÁDalta az utat, vagyis ROVásokat (d > v > d) hagyott maga után. Az SZ-T-R-D hangváz: SZ-T-R – SZéTTáRul. SZTRáDA – SZéTáRADó, SZéTRáDa azaz SZéTDöRömböl (SZéTGuRul). 
A SZTRÁDA – SZéTTöRDEli, SZéTRÓDA-lja, SZéTRÁDA-lja a talaj felületét. Tehát a SZTRÁDA szó valaha a kerék, azaz RÁDaló, RÓDaló által SZéTTöRDElt,  SZéTRÁDAlt talajfelületet jelentette. STRASSE, kiejtve: SZTRASSZE = SZéTReSZel, azaz szétvagdos. Ugyanaz az értelem.  

STREKK – S-T-R-KK  – STRECKE STRECKE, kiejtve: SZTREKKE = útvonal, vasútvonal. Ez már a német nyelvben alakult ki az ősmag(yar)-nyelvből megörökölt gyökökből, a német nyelv hangtani szabályai, hangzástörvényei alapján. A szóváz hangjaival magyarul körülírva: keskenyre SZoRíToTT, ÉKeKKel Rögzített vágány. A SZoRos, SZoRíToTT értelem jelen van a szóban. A vasútvonal SZigoRúan megszabott méretekre szabályozott. A sTRekken közlekedik a TRÉN, a fokozottan TERhelhető SZERelvény, amely a sTRekk SZERén (útján) közlekedik sajátos meneTRENdje SZERént.