Mi a KATALIZÁTOR

KATALIZÁTOR – A vegyi folyamatban részt nem vevő, de  azt gyorsító illetve lassító anyag. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: nk: görög szóból] A szó így, ez alakban biztosan nem minősíthető magyar szónak. De eredete ősmag-nyelvi.

A KATALIZÁTOR olyan kívülről HATó  ösztönző erő, amiTŐL beKATTAnnak a vegyi folyamatban résztvevő anyagok, mivel ösztönző, IZgató HATóereje TALálóan  ilLESZkedik a folyamathoz, közelsége beindítja, felgyorsítja azt. Mai magyarsággal: külső befolyásoló erő. Példaként: Egy fiatalember ráérősen sétálva halad a  járdán. Nincs oka sietésre, kényelmesen lépked. Ám egy adott pillanatban  elhalad mellette egy jó alakú, csinos, hercig kis hölgy, aki valamivel  gyorsabban lépked. Semmi közük egymáshoz, nem ismerősök, és mégis e pillanatban  beKATTAn  a férfi, mivel épp TALálónak véli magát a hölgyhöz, és a hölgyet magához.  IZgalomba jön, felgyorsítja lépteit,  követi őt. Vagyis a hölgy megjelenése FORdulatot (for – tor) idézett elő a  viselkedésében. Kiváltotta az – addig benne szunnyadó – erő mozgásba hozását.  Beindult a KATALÍZIS. Az ősmag-nyelvi szóban e névadó jellemzők sűrítménye  volt jelen. Az ógörög nyelv megörökölte, és hangzástörvényei szerint módosult a  szó.