MENNY

MENNY – A keresztény hitben az ég, mint az Isten, az angyalok és az üdvözültek lakóhelye. [A hivatalos nyelvészet szerint: finnugor] A MENNY szó M.NY – NY.M gyök: MeNY – NYeM (ny > n: men). A MENNY szó helyet és vágyat kifejező. A MENNY, Isten lakhelye, ez fENN van, ahonnan a fÉNY jön, az a MENedék, ENYhülés helye, némely ember odaMENendőnek érzi magát. Onnan vár ENYhülést a bajban levő. A NYOMasztóan nehéz földi élet ellentéte a MENNYei nyugalom. Az égbolt láthatára, aMENNYire ellát a szem. Attól arra – vagyis tovább, ahová már szem nem láthat, a MEsszi végtelenben – van a MENNY.

/*/Az Özönvíz előtt isteni engedély nélkül a MENNYből a Földre leszálló, alakváltó hús-vér testet öltő angyalok –, akiknek az óriás gyermekei, és más torz (tojásfejű, egyszemű stb.) utódaik születtek földi asszonyoktól – szíriusziaknak, a Szíriusz-ról jövőknek mondták magukat. Oly dolgokat műveltek, olyan anyagokat, szerkezeteket készítettek, amelyeknek előállítási módozatait homály fedi. Az Özönvízzel Isten elseperte az egész addigi földi bagázst. Azonban az utóbbi évszázadokban azok gyermekeinek csontvázai előkerültek a földfelszín alól, a tenger homokjából. Némelyik több mint 10 méter magas volt. Az ezekről közölt képek az előbb felsoroltak hitelességét bizonyítják. A régészeti tudomány nem tud mit kezdeni velük, mivel sehogyan sem tudja beilleszteni saját – Istent és az emberi szemnek láthatatlan, de létező világot tagadó – elméletébe. Ha hiteles kutatás alá vennék e leleteket, azok anyagi összetételét –, amely a mai magas műszakisággal rendelkező ipar által sem előállíthatók – el kellene ismerniük Isten létét, törvényei betartásának kötelezettségét, ez pedig nem illik bele a jelenlegi tudományos felfogás kereteibe. Pedig a kívülről érkezők látható anyagi nyomai itt vannak a Földön: különleges egyiptomi, boszniai, erdélyi, mexikói, keleti, távol-keleti vagy tengerek, sarki jég alatti hatalmas kőtömbökből álló építmények, piramisok, az egyiptomi templomok egyetlen tömbből álló alapzata, mennyezete, a Nasca-sivatag rajzolatai, a Stonehenge kőköre, ismeretlen rendeltetésű szerkezetek stb. Ezekre nincs tudományos magyarázat, amint az alaszkai szibériai jégbe fagyott állatcsordákra sem, amelyek a Vízözön kezdetén a Földre zúduló jégtömeg alatt lelték halálukat. Ha e felsorolt, emberi szemmel látható tárgyakra a mai tudomány nem képes magyarázatot adni, akkor hogyan várhatnánk el, hogy Isten és a MENNY létezését elismerje. Jellemző rájuk az egyik kifejlődéstan (evolúció) hívő tudós, Richard Lewontin nevetséges kijelentése: „Nem engedhetjük meg, hogy Isten betegye lábát az ajtón.” Így a láthatatlan MENNY titok marad. De az ősiség Földön fellelhető tárgyainak története is titok marad.