Megtörtént eset

Az erdélyi 4 éves magyar uralom alatt (1940-’44) az erdővidéki Bardoc fiúszékből küldték az adópénzt az Udvarhely megyei hivatalhoz. Mivel a küldöncnek a kétes hírű Hagymáson kellett átvinnie a pénzt, így egyszerű foltos ruhában egy csíkos posztótarisnyában (tarisznya) vitte a pénzt, hogy ne sejtsenek értéket nála az alkalmi rablók.

Amikor beért a megyei hivatalhoz, és jelentkezett a pénzzel, a finnyás hivatalnok végigmérte a foltos ruhás embert, és azt kérdezte:
– Hát maguknál ennél különb ember nem akadt erre?
Mire a küldönc nagy nyugalommal:
– Má’ hogyne akadt vóna, tekintetös úr. Vannak ott nálam sokkal különb embörök es, csak há’ azok ennél sokkal különb hejre kellett mennyenek. Ide, magikhoz jó vót az ilyen es.