MATT (sakk)

MATT – Sakkjátékban az a helyzet, hogy az egyik fél sakkban levő királya nem tud hova lépni, s ezért az illető elveszti a játszmát. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: német < francia < spanyol < arab < perzsa] A MATT szót akkor értjük meg könnyebben, ha a sakkjáték lényegét ismerjük.

A sakk háborút szemléltető játék, a sakktábla a harctér. Szereplők: király, vezér, bástya, futó, huszár, gyalog, azaz hadsereg. A fő cél: a harc folyamán az ellenség királyának mozgásképtelenné tétele. Azaz ne tudjon többé TÁMADni. Az utolsó felszólítás: MATT. A T hang zöngés párja D – MAD. A MAD emelkedést jelent (madár). Tehát a felszólítás: MADD, MAD! Vagyis: Emelkedj (mad), táMADj…, ha tudsz! A másik jelentése a MATT szónak: halott. Itt is érvényes a felszólítás: halott, táMADj fel! A hivatalos képlet szerint a hinduktól, perzsáktól ered a játék, onnan ahol az ősidőkben ősmag(yar)-nyelvhez közeli nyelvet beszéltek. A PERZSÁk a tűz népe, mai magyar nyelven is érthető nevet viseltek: PERZSEl a tűz. INDIA, a hINDUk nevében jelen van a kiINDUlás értelme. INDIA jelentős néptömegek vándorlásának kiINDUló pontja volt. A SAKK név jelentése is a három névadó jellemző nyomán alakult. Egyik: SAH, mint uralkodó, ami CzF szótár szerint: „persa nyelven sáh (suhogó s)”. A név az uralkodó SUHogó palástjának hangutánzójából ered.  A másik: ezen a földön – a legelsőtől mostanáig – minden háborút a ZSÁKmányért indítottak. Ezért van a királyhoz intézett felszólítás sarokba szorításkor: SAKK, azaz ZSÁKmányt! Ilyenkor előfordul, hogy értékes katonát áldoznak fel a királyért. A harmadik névadó jellemző: SOK. Erről így szól a történet: „A sakk története a legendák világába nyúlik vissza. Az ismert mese szerint egy bráhmin találta fel a sakkot. Jutalmul a rádzsától első hallásra jelentéktelennek tűnő fizetséget kért, mindössze annyi búzaszemet, amennyi a sakktábla mezőire a következő szabály szerint képletesen rátehető: az első mezőre egy, a másodikra kettő, a harmadikra négy, vagyis az előzőnek mindig duplája. Hamar kiderült, hogy ennyi búza nem terem a Földön.” Vagyis nagyon SOKat kért, SOKKolóan SOKat. http://hu.wikipedia.org/wiki/Sakk