MÁRIA

A MÁRIA név az M.R – R.M gyökből képzett: MaR – ReM. E gyökkel alkotható a MARó, MERész, MÉRő, REMény szavak. A név még a korai egynyelvűség idején alakulhatott ki az első tragikus események nyomán, amikor a gyermekét elveszítő anyát MARdosta a fájdalom.

Azonban a MARó keserűség mellett – vagy épp abból eredően – a küzdeni akARás, övéiért hARcoló egyéniség, visszaMARt a támadónak, ha a szükség úgy hozta. A MAR gyök ezt az értelmet is tartalmazza. A bátorságát a MERész szó írja le. Ugyanakkor jó beosztó háziasszony is, mivel a MÉR, MÉRlegel ige erre is utal. A fordított gyökkel írható le a REMény, s az ősi nyelven imádkozást, könyörgést jelentő RIMánkodni ige. Az IA kötött magánhangzó-páros is jellemleíró: éber anya, aki baj esetén könnyen RIAd, és másokat is RIAszt.