MARAD

MARAD – Továbbra is ott van, nem megy el, nem viszik el. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: ? finnugor tőből] A CzF Szótár szerint: „Ezen igében alapfogalom azonosság az állapotban; és tartósság az időben.”

A szó elemei: MA, AD és az R hang, amely talány, mivel mindig forgásra, pörgésre, mozgásra és nem nyugalomra utaló. Viszont van állóállapoti jelentése a taRt szóban. Talán azért, mivel az R hang folyékony hang, elnyújtható, és így a hosszú időt kifejezheti. Az utódnyelvi, folyót jelentő rio, river, râu stb. szavakban levő r jelenlét is ezt igazolja. Az AR gyök esetében az r hang jelenlét okán jöhet egy kérdés. halad, szalad vagy MARAD? Itt úgy tűnik, hogy nem a kiLendülő Lnek, hanem a Rögzülő R-nek jut szerep. Tehát ellentétes a szaladó, haladó tömeggel, kiMARja azok közül magát – ott leragad. Az AD itt az ADott állapot. A továbbiakban az igekötők mutatják, hogyan MARAD (le-, ki-, meg-?). A megMARAD esetében megmenekül. Így érthető az ARAD név menekül, menekvés, menedék jelentése (megmARAD, megmaRADNA). Minden név értelemmel bír, csak kutatni kell.  
A közel keleti ARAD városa is ilyen értelmű.