MALTER

MALTER – Habarcs. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: német < latin] A szó csak első hallásra tűnik idegennek. Ám, ha a MAL gyök értelmét nézzük, ez MÁLlékony, lágy anyagra utal, amely még későbbiekben is MÁLlhat. Ismeretes kifejezés: MÁLló vakolat.

Az LT páros, amely állapotról, folyamatban levő vagy elvégzett műveLeTről, minősítésről szól, magyar eredetűként azonosítja. Ilyenek: altat, áltat, dőlt, használt, leltár, méltó, múlt, nyílt, nyúlt, oltott, tölt, tömült, ültet stb. Nézzük a szó összetevőit: MAL: MÁLó homokból, oLTott mészből. LT: keveréssel műveLT. TER: ezt töLTik, üLTetik be a téglák, kövek közé, ezzel töLTik ki a téglák közti TERet, TÉRt. Vagyis magyar minden eleme a szónak.