Magyar vagy szláv?

Mit mond a szó önmagáról? A nyelvészek szerint a VACSORA, VECSERNYE szavak szláv eredetűek, mivel a szlovák, cseh nyelvekben a večera, večerné, večerní alakban élnek a vacsora, este szavak megnevezései. Az elemzésnél induljunk el a gyökök jelentéséből. Figyelembe kell venni a rokonhangokkal válthatóságot is, mivel esetenként azonos jelentést hordoznak. A VACSORA szó összetevői: a V.CS – CS.V: VaCS – CSeV, CS.R – R.CS: CSoR – ReCS gyökök, és az ACSO, ORA hangcsoportok. A VECSERNYE szó összetevői: a V.CS – CS.V: VeCS – CSeV, CS.R – R.CS: CSeR – RaCS gyökök, és az ECSE, ERNYE hangcsoportok. Milyen jelenség az ESTE? ESTE a nap elESTE, elVESZte. A látvány szerint a nap elVESZ, leCSORog a láthatáron, lejárt a nap SORa. A kisgyerek a rokonhangokkal ejti: ESTE = ECSTE, elVESZtettem = elVECStettem. A nap más szakában többnyire sietősen étkezik a kétkezi munkát folytató ember. Reggel sietősen, gyorsan elkölti a FRISSen TÉKolt FRISTEKet, FRÜSTÖKöt. Délben kiADós evés, EVÉD, EBÉD, de még munka van. Délután a futó OSONÓ gyors OSONYA, UZSONNA, de utána még van teendő. Este vége a munkának, kényelmesen leülnek az asztalhoz, ráérősen beszélgetnek. A nap leCSORgása utáni étkezés, a VACSORA, kötetlenül CSEVerésző, a nap eseményeiről szót ejtő, FECSegő, fECSEgő étkezés. A világosság VESZTE, a nap elESTE, a láthatáron leCSAVAROdása, napVESZTE, leCSORgása után, beszélgetéssel, CSEVERÉszéssel, kacifántos, CSAVAROs viccekkel, tRACCSOlással, tRÉCSEléssel egy jó v/ESTEbéd CSAVAROdik. Ez az ESTE és a VACSORA. Ebből módosult a szláv večera, večerné, večerní. VaCSoRa – VeCSeRa – CSeVeRe – CSaVaRa hangváz: V-CS-R – V-CS-R – CS-V-R – CS-V-R. A V.S – S.V gyök: VaS – SoV, jelen van a VÁSár szóban, ahol némely dolgok elVÁSnak, gazdát cserélve. A nap is elVÁSik estére, leSUVad a láthatáron. Késő ESTE a fáradt tESTEk ágynak ESTEk. Akiknek hancúrozásra volt kedvük egymásnak ESTEk, s belőlük sarjadtak újabb tESTEk. A VECSERNYE szóban az RNY hangcsoport – ERNYE – a leáldozó naptól a vecsERNYE idejére már hosszú ÁRNYAt vetett a falu templomtORNYA, de az egész napi kemény munka, fáradtság ellenére, ERNYEdten, néha kORNYAdtan, ám mégis elmentek az emberek a vecsERNYÉre. A fentiekből látható, hogy a VACSORA, VECSERNYE szavak saját fejlesztései a magyar nyelvnek.