LOKNI

LOKNI – Göndör vagy hullámos hajfürt. [A hivatalos nyelvészet szerint: német] A LOKNI szó az L.K – K.L gyök bővítménye: LoK – KoL. A körértelmű LOK – KOL gyök, itt a köralakban göndörödő hajtINcs, hajfürt. A LOKNI olyan csINtalanul csINosító kis hajhullám, amely INcselkedő mozgásával INgerli a férfitekINtetet. Angolul ringlet, amely szintén a kör értelmű: ring (kering). A német locken szintén a kör (kol – lock) LOK gyökével indul. Az OK gyök jelentése: szem. A lOKni látványként felfOKozott érzelmi, érzéki hatást kelt a férfiben. A KN hangcsoport – OKNI – tartalommal telített vagy telíthető mélység, mélyedés. Például: AKNA, tEKNŐ. A lOKNI a szépség mélysége, avagy mélységesen szép a férfiszemnek. Mintegy jelképesen, de menthetetlenül beleesik a gyönyörű hullámos fürtökbe, a lOKNIba. A KN páros, mint K.N – N.K gyök: KaN – NeK, hangjaival alkothatóak a KANna, KANtár, teKINtet, és más oly szavak, amelyek mélyedéssel vagy tartalommal bírók. A LOKNI által megfogott teKINtetű férfi – KAN – olyan, mint egy KANtárral vezetett mén. A szóvégi NI a kellemi IN gyök fordított alakja, de látványra felhívó ösztöni ősgyök is: NI! A szónak minden alkotóeleme ómagyar eredetű. Ha elfogadjuk a német eredetet, akkor nézzük a német szót: LOCKEN. Az előbb tárgyaltak mellett még tartalmaz egy kötött mássalhangzó-párost: CK, bár ez a kiejtésben nem érződik. A CK páros itt alvógyök a szóban és valamilyen jellemzői pótadatot tartalmaz. A C.K – K.C gyökkel alkotható a CUKi, CIKi, KACkiás, KACSos, KECSes és még más szavak, amelyek szintén illeszkednek a LOKNI jellemzőihez. Ezzel bizonyítható, hogy a német nyelv nem birtokol saját gyököket! Kizárólag az alapnyelv, az ősnyelv, az ómagyar nyelv készletéből alkothat szavakat! Az angol RINGLET szó összevont NG és GL párosai szintén alvógyökök. N.G – G.N: NEGédes, GÖNdör. A G.L – L.G: GÁLáns, eLEGáns, LenG, LÓG szavakban illeszkedik a témakörhöz. Tagadhatatlan: minden nyelvi út az ómagyar ősnyelv felé vezet! KN – NK: a loKNi kacéran ficáNKoló göndör hajfürt.