LOGOPÉDIA

LOGOPÉDIA –Beszédzavarokkal foglalkozó tudományág. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: nk: görög elemek] A LOGOPÉDIA L.G – G.L gyök: LoG – GoL. A szájban levő NYELVnek több megnevezése volt az ősmag(yar)-nyelven a jellemzőiből eredően. Ezek egyike a szájban ide-oda LÓGÓ, bóLOGató tulajdonsága okán. A G hangcsoport – OGO – a nyelv, azaz a lÓGÓ, bólOGAtó mozgása segít szólOGAtni, IGÉt kiejteni. A lÓGÓ nyelvvel, a lOGOval ÍGÉrünk. A kutya is így UGAt, vakkantva ad ki vakOGÓ hangot. Az ógörög nyelv a szÓLOG szó egyik fordítását, a LOGOsz változatot örökölte meg (log-osz – szó-log), és a LOGOsz lett a szót, az IGÉt, beszédet jelentő szava. A LoGoSZ – SZóLoG hangváz: L-G-SZ – SZ-L-G. Nyelvvel LOGOval LOGOszt, IGÉt szólva szÓLOGat. A PÉDIA jobb megértéséhez a pedig kötőszó mondandója is segít. A PED-IG mutat egy pontot, ameddIG vissza kell menni, és újraindulni. A kezdeti FEDezékIG, a PED-ig, a PEDig-RE, a PED-IGRE, az eredeti kiindulási, kiUGRÁsi pontRA a FEDezékIG visszamenve, az onnan újraindulási lehetőségre mutató. A P hangcsoport – OPÉ – a logOPÉdia célja a tAPAsztalatok felhasználásával a hibák APAsztása, a jelképes hézagok tAPAsztása, a beszédkÉPEsség növelése, javítása. Hasonlít a termőföld újrakAPÁlásához, műveléséhez. A hÁPOg, kelEPEl, lEPEcsel, pAPOl, rIPAkodik szavakban is a szólás-, beszédmódozatokat sorol fel. VARGA CSABA: Ógörög: régies csángó nyelv című könyve 297. oldalán így ír: „paidagógosz – pedagógus = pajtikákkal, pajkosokkal foglalkozó, paidikosz – pajtikás = gyermeki, paidiszké – pajtáska = leány, fiatal rabszolganő, kéjnő, paidiká = pajtika, fiú” Az előzőkben sokszor utaltam arra, hogy minden hang, gyök, megnevezés, legkevesebb három jellemzőt foglal magába. A PED egyik értelem szerint, maga a cseperedő, nevelendő, a szülőhöz taPADó, érte ePEDő, annak lába (ped) körül tiPEGő, taPODó kisgyerek. A PÉDia az alap, a PADló, a FEDezék, ahonnan a gyermek indul, és nevelése elkezdődik. Erről bővebben a pedagógia címszónál. A logoPÉDia az alapokra, a PED-re, a PED-ig visszamenve indítja a beszédhiba kijavítását. A D hangcsoport – ÉDI – a logopÉDIa, s általában a pEDAgógia szerepe: neveléssel vÉDElmet biztosítani a későbbi nehézségektől, esetleges támADÁsoktól vÉDEndő neveltnek. A pEDAgógia elhívatás, amelyhez az érzelmi, értelmi ODAADÁs elsődleges követelmény. A logopÉDIa, pEDAgógia szintemelést jelent, a mADÁr emelkEDÉse, szárnyalása egy példa a hangcsoport e jelentésére. Itt szintén a p > f hangváltás a megértés kulcsa: PED > FED. A PEDIA egyik jelentése: FEDdés, tehát a PEDIA a nevelésről, s az ezzel járó (jóindulatú, türelmes) FEDdésről szól. A nevelést, néha FEDdést, itt a beszédhibák elFEDésére is értjük. A LOGOPÉDIA olyan emberen segít, aki fél szavakban megnyilvánulni, inkább FEDezékbe húzódna. A logoPÉDia célja: a PEDig (a hiba eredetéig), a PEDigre (eredetre) visszamenve, az ő beszédhibája elleni VÉDelmét, FEDezékét kiépíteni, a szóLOGAtó nyelvének, LOGOjának jóFElé IDomításával javítani. Az IA páros: IAvát, JAvát szolgálJA. Fő célja: a LOGO – nyelv – hibáit elFEDJE, s amennyiben lehet, végleg eltüntesse. Összegzésül: a LOGOPÉDIA szó, világosan magyarázható ősmag(yar)-nyelvi elemekből áll össze. Az ógörög nyelv az ősmag(yar)-nyelvből örökölte meg az alkotó szóelemeket.