LISZT

LISZT – Gabonaféle magvából őrléssel készített porszerű élelmiszer. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint:? finnugor tőből] A LI ősgyök itt is a könnyű értelmét nyújtja, mint a liliomnál. A LISZT szálLIngózó porszerű nyag.

Az SZT páros a magvak omlasztással mállasztott osztását jelzi. A LISZTből készült téSZTát dagaSZTják, keleSZTik, megsütik,  az aSZTalra teszik és fogyaSZTják, majd eméSZTik. Az SZT páros hangjaival alkotható a SZéT, TéSZta szó is. Az élelmezés alapvető kifejezéseiben nagy szerepe van az SZT párosnak (asztag, asztal, esztek, isztok).