LIBERÁLIS

LIBERÁLIS – Szabadelvű. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: nk: latin] A LIBERÁLIS megnevezés L.B – B.L gyökből indul: LiB – BiL. A LIB – BIL – LIBeg – BILlen, LÜBben – BÜLlen, LOBban – BOLond bizonytalan, megbízhatatlan értelmű. Az  IB – BI ősgyök lefelé süllyedés, minőségromlás BIzonytalan állapota: h/IB/a, hIB/ban, zs/IB/bad olyan valami, ami használhatatlan a természetes élő környezetben. A BER többértelmű, mert a B.R – R.B gyök a BoRul, RoBban szavakban elutasítandó értelmet hordoz, mint RomBoLó erő. Igaz a magas hanggal enyhébb a BéR, BéRc, emBeR, BeRek, de a BaRak, BüRök, BuRok szavakban üres belsőt jelent. Az ÁL lehet a külsőségek megtévesztő hatását jelentő csALó. Vagy a keverék összevissza csALamádé. Fordítva aBERÁLIS. A BALogoló, LIBegő, BILlenő erkölcsi alapon álló LABilis lelkek képzelt szabadsága, amely inkább a szabadosság fertője. A LIBERÁLIS olyan, mint a LIBA, oda piszkít (fosik), ahol tisztaság van, mert ez neki ABERRÁLIS élvezetet jelent. E gyökkel alkothatók a BOLond, LOBog, BOLdog szavak. A LIBERÁLIS aBERRÁLt is érezheti magát BOLdognak a saját félreBILlent ERkölcsű BOLondságának fERtőjében.