LEZSER, LIBERÁLIS

LEZSER – Kényelmesen bő (ruha). [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: német < francia] A LEZSER a LE ősgyökből indul, mely bővítménnyel a LAZán LEngő könnyedséget, a LÉZengő hanyagságot is leírja. A fordított ZSEL gyökből is indítható, mely szintén LAZa kötetlenséget leíró. Ez a hanyagságot érzékeltető lebZSEL, habZSOL szavakból is érthető, de a ZSELé is idetartozó. Alapértelme a LA, LE ősgyök már említett bővítménye a LAZA (zala, szala). A szónak komoly szóbokra van a magyar nyelvben, névképző is (László, Lázár). Értelmét magyar nyelven lehet kibontani. A LEZSER a magyar ZSELLÉR fordított szóalakja. A ZSELLÉR csak LAZA kötődésben állt munkaadójával.  A német francia nyelvek a ZSELLÉR – LEZSER alakból örökölték meg. Sem a német, sem a francia nyelvben nem bontható, nem magyarázható egyik szó sem. Csak beszáradt, befagyott megmagyarázhatatlan szókép, mely ott is az ősmag-nyelvi értelmét közvetíti.   LIBERÁLIS – Szabadelvű. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: nk: latin] Az L.B – B.L gyökkel alkothatók a BoLond, BoLdog szavak. A LIB – BIL – LIBeg – BILlen, bizonytalan, megbízhatatlan értelmű. IB – lefelé süllyedés, minőségromlás: h/IB/a, hIB/ban, zs/IB/bad olyan valami, ami használhatatlan a természetes élő környezetben. A BER többértelmű, mert a B.R – R.B gyök a BoRul, RoBban szavakban elutasítandó értelmet hordoz, mint RomBoLó erő. Igaz a magas hanggal enyhébb a BéR, BéRc, emBeR, BeRek, de a BeRdő, BüRök, BuRok szavakban üres belsőt jelent. Az ÁL lehet a külsőségek megtévesztő hatását jelentő csALó. Vagy a keverék összevissza csALamádé. Fordítva aBERÁLIS. A BALogoló, LIBegő, BILlenő erkölcsi alapon álló LABilis lelkek képzelt szabadsága, mely inkább a szabadosság fertője. A LIBERÁLIS olyan, mint a LIBA, oda piszkít (fosik), ahol tisztaság van, mert ez neki ABERRÁLIS élvezetet jelent.