Letagadhatatlan értelemhordozó elemek a nyelvben III.

A bérnyelvészet az alábbi kulcsszavakat egytől egyig idegenből eredőként jegyzi. Azonban az elemzés teljesen mást mutat. A kulcsszavakat alkotó értelemhordozó gyökök, hangcsoportok kifejező ereje, szoros kapcsolata az összesség minden apró rezzenetének megjelenítésében, ellentmond a hanyag, csaló, hamisító bérnyelvészi vélekedésnek.

Az L, SZ, N hangok, változataik – LY, S, Z, ZS, M, NY – a velük alkotott gyökök, hangcsoportok értelemhordozó szerepe megmutatkozik az alábbiakban, és bizonyítják, hogy az összes kifejezés magyar nyelven képződött.

Az N.SZ – SZ.N gyök: NÁSZ – SZüN, valamint az SZ.L – L.SZ gyök: SZüL – LeSZ, LéSZeN.

 

Az igazi férfi és nő úgy teremtetett, hogy SZÜNtelen kívánják egymás közelségét, SZÜNet nélkül együtt töltenék ÉLEtüket. Ennek következménye az LESZ, hogy NÁSZra SZÁNják el magukat. Fontos a komoly SZÁNdék ahhoz, hogy a NÁSZ ne csak egy szösSZENet szÖSSZEnet legyen, hanem egy ÉLEtre ÖSSZEláncolja, kÖSSE őket.

A NÁSZ minden ÁSZOk ÁSZA. Nincs annál magASAbb, ÁSZAbb rezgésSZINt az emberi testi létben.

A LENge LÁNY a leggyÖNYÖrűbb LÉNY, aki a NÁSZban ASZIk, érik ASSZOnnyá, asSZONY-nyá, ekkor LESZ a hamvas virágSZÁLból gyÖNYÖrű gyÜMÖlcsöző termőág.

Amint a nóta mondja: Lányból lesz az asszony, bimbóból a rózsa.

A tényleges NÁSZ, az érzelmILEg túltELÍtett, érzékileg felNESZült, neSZÜLt két szerelmes SZENvedélyes testi egyeSÜLése, egybeSÜLése a házas ágyon, a NYOSZolyán. Itt válik testileg asSZONY-nyá a legszebb LÉNY, a LÁNY. E tELÍtettség új, sarjadó ÉLEtet SZÜL.

Az egymás iránti gerjedelem, más szóval NESZülés. E nemi felNESZülésből, felneSZÜLésből LÉSZen, léSZEN NÁSZ. A NÁSZra mindketten izgatottan kéSZÜLnek. A NÁSZban izgalmi csúcsra NESZülve egymásnak feSZÜLnek. A tulajdonképpeni NÁSZ alatt csak a NYOSZolyán ide-oda csusSZANás halk NESZezése hallik. A tényleges NÁSZ, a becsusSZANás, NESZtelen.

E neSZÜLésnek, becsusSZANó NÁSZnak következménye LESZ: a női test fogamzásra kéSZÜL, fogamzás után teste egyre inkább feSZÜL, a magzat kijönni kéSZÜL, s amikor eléri a legfeSZÜLtebb NESZülő, neSZÜLő testi állapotot, megSZÜLi életre SZÁNt magzatát. Az első házassági haSZON, teremtői kegyként, a kis gyekSZON*, a gyerek, az ANYAi SZÜN legkedvesebbje, aki egész ÉLEtében ott NYÜSZög, NYÜSZköl a szívében.

Ettől kezdődően az anyai SZÜN, azaz kebel, tejet, ősnyelven SZÜNt termel kicsinyének, aki SZÜNtelen ott NYÜSZköl, NYÜSZög, amikor éhes.

A gyermekágyas ASSZOny, ANYA minden NESZre figyel, SZÜNtelen kéSZENlétben van a kis SZONért, magzatáért.

Az igazi férfi, férj SZÁMára a hűséges, szerető ASSZOny a legnagyobb érték, hASZOn, az ő ÁZSIója a legmagasabb.

Igaz az a régi székely mondás: Ha van valamid, köszönd az asszonnak, s ha nincs, azt es.

——————————–

/*/ Innen erednek az utódnyelvi -szon családnév végződések: Johnson, Jackson, Erikson és mások, amelyek a magyar -fi végződés megfelelői.