LÉLEK

LÉLEK – Az emberben az életnek és a személyiségnek a testtől független, anyagtalan létezőként képzelt hordozója. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: finnugor tőből] A LÉLEK szó a LÉL, LEH gyök nyomán alakult ki. LÉLEK vagyok, mivel LEHelettel LÉLEGző LÉnyként ÉLEK. A testben nincs külön LÉLEK*. A test-LÉLEK egy, az ember egész valója. Az élő szervezetben levő életerő, az elme, szív, érzelmek összessége az, amit LÉLEKnek nevezhetnénk. A CzF Szótár szerint: „Világos, hogy a lélek gyöke eredetileg egy a leh, léh, leheg, liheg szók gyökével; t. i. az ember azon láthatatlan erőt, mely minden mozgalomnak kútfeje, a lehhel, mint életnek jelével, azonosította. Innen van, hogy több nyelvben e két fogalom azonos szókkal fejeztetik ki, pl. a hellen pnw és pnema, a latin spirat és spiritus, anima, anhelo, innen lett animal; mint a régies magyar szellet s újabb szellem a szél v. szellő szótól, a szláv duchat és duch, a héber ruah, am. szél és szellem stb.” Kiem. K.S. Tehát LÉLEKzet, LEHEL, LÉLEK. Az ÉLET szó gyöke ÉL. Főnév. Az ET a műveltető (t/et), de nincs jelen egészében, viszont mégis azt sugallja, hogy kívülről kapok lehetőséget, ÉLET (ige) engem valaki. Nem kell jelen lennie minden mozdulatánál (nem -tet csak -et), de el kell indítania. Vagyis az ET igerag itt, és a létrejött szóalak egyik értelemben nem főnév. Példa: Ádám ott fekszik készen, mint egy: mozgásra, gondolkodásra, tettek véghezvitelére képes alkotás. Mint egy motor a próbapadon. Vagy a vadonatúj számítógép. El kell indítani. Hatni kell rá. Meg kell adni az első lökést. Megnyomni a gombot, elfordítani a kulcsot. El kell indítani a LÉLEGzést (lélekzés). Ez megtörténik annak részéről, aki létrehozta. ÉL, LÉLEGzik (lélekzik)! Megindultak az önműködés különböző folyamatai, a szív, az agy, az idegrendszer által vezényelt belső sejti mozgássorozat. A LÉLEKzet, LÉLEGzet elindításával megindult az életműködés, a test mozgásban tartása végett, minden szerv teszi a dolgát. Az ELme, az idegrendszer vezérli a test minden tevékenységét. Az értelem, érzelem személyiséget, egyéniséget is meghatározó. A behatásokra való visszahatás LELKIállapot, amely ilyen vagy olyan irányú lehet: vonzás vagy elutasítás, szeretet vagy utálat. Ez is az egyén, a LÉLEGző személy, a LÉLEK, az egyéniség egészének dolga. Ám az összesség eredete a LÉLEGzet, LÉLEKzet elindítása. Ezt mondja a nyelv, és a nyelv nem téved, mivel nem elvek és dogmák nyomán épült fel, hanem az élő valóság nyomán rögzítette azt, ami igaz. A számítógépben nincs LÉLEK, de mégis gondolkodik, emlékszik, számításokat végez, kiértékel, megold feladatokat, mivel a szerkezeti felépítése olyan, hogy képes adatokat rögzíteni, s azokat az adattárából előhozni.

*Összegzésül: olyan, hogy lélekvándorlás sincs, mivel az eredeti nyelvben nem található egyetlen fikarcnyi bizonyíték sem a külön lélek létezésére. Ami nincs, az nem vándorolhat.