LEGVÉGSŐ KÖVETKEZTETÉS a gyöknyelvészeti elemzések nyomán

 

Örököltünk-e szavakat más nyelvekből?

Az egyenes válasz: NEM.

 

Az a jelenség, hogy átvesz, megörököl egyik nyelv a másikból szavakat – és az szervesen beépül azokba a nyelvekbe – természetes utódnyelvi folyamat. Így töltődtek fel az utódnyelvek, így gazdagodott szókincsük hosszú évezredek folyamán, így születtek új utódnyelvek a korábbiakból.

Ám a nyelvkeveredés alól van egy kivétel! Az egyenes ágon fennmaradt ősnyelvutód, a MAGYAR NYELV KIVÉTEL!

A magyar nyelvbe nem épülhet be szervesen, egyetlen visszakényszerített utódnyelvi szó sem!

Próbáljuk megérteni az okokat.

 

Egy tőről születés.

 

  1. Egy ANYA szülte, egy anyából jött a világra az egész Föld népe. Így indult, így rendelte el az ember Teremtője. Ezt az emberi örökítő sejtállomány beható, aprólékos vizsgálata igazolja! Ám hatalmas csend övezi e kutatási eredményeket. A kifejlődés elmélet bizonyíthatatlan katyvasz.

 

  1. A FEHÉR SZÍN fénytöréssel mutatja ki, hogyan szülte, szüli meg az egész színvilágot: vörös, narancs, sárga, zöld, kék, ibolya, majd ezek keveredésével végtelen változati összesség. Ez a felbonthatóság teremtői munka!

 

  1. A TEREMTÉS ŐSNYELVE szülte meg az összes utódnyelvet. Itt is végtelen a változatok sokasága. Ez is teremtői munka!

 

Fennmarad-e a kezdeti alapnyelv?

 

  1. Az első ANYA ma is élhetne, ha Édenben nem vét a teremtői törvény ellen.

 

  1. A FEHÉR SZÍN nem veszett el, miután megszülte a színvilágot.

 

  1. A TEREMTÉS ŐSNYELVE is él, nem tűnt el, miután megszülte utódnyelveket.

 

Beépülhet-e szervesen valamely utódnyelvi szó a magyar nyelvbe?

 

  1. Az ANYA testébe nem térhet vissza egyetlen utód sem, és nem is közösülhet vele, mert az vérfertőzés lenne!

 

  1. A FEHÉR SZÍNBE nem vegyülhet egyetlen utódszín egyetlen cseppje sem, mert akkor bemocskolja, és már nem marad meg tisztán, fehéren.

 

  1. A TEREMTÉS ŐSNYELVE egyenes ágon fennmaradt, ma is élő örökösébe, a magyar nyelvbe, nem vegyülhetnek bele szervesen az utódnyelvi szavak, mert elveszíti eredeti nyelvi tisztaságát. Az idegen szavak úgy lógnak a magyar szövegben, mint a törött lóláb, amely sosem forr össze.

 

A MAGYAR NYELV ALAPSZAVAI KÖZT EGYETLEN IDEGEN EREDETŰ SZÓ SINCS!

 

Az akadémiai nyelvészet „tudományos” állítása – sőt, élvezettel tálalt szólopkodó elmélete – hamis!

Írjuk ki tisztán: szemenszedett hazugság, és így tarthatatlan!

 

A TEREMTÉS ŐSNYELVE, a mai MAGYAR nyelv, sok más földi értékkel együtt, az egész emberiség közös kincse, így VILÁGÖRÖKSÉG.