LATOR

LATOR – Gonosztevő. Elvetemült gazfickó. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: német és latin] A LATOR L.T – T.L gyökbővítmény: LaT – TaL. A LAtor szó a szélességet jelentő LA ősgyökkel kezdődik. A T hang a LAT gyökben TeTTeket jelent. A LATor TeTTeivel hívja fel a figyelmet önmagára. De nagy területet is beLÁT, az ő tevékenysége képletes és valós területét. A T hangcsoport – ATO – a lATOr bITAng ember, sÁTÁni sÖTÉt jellem, ÁTOk a környezETÉre, szITOk kíséri minden tETTÉt. Kevés az esély, hogy egy bírósági ÍTÉlet vagy erkölcsi kirekesztés, jobbÍTÓ hatással legyen rá. Régen a kalODA (t > d) vagy a bITÓ volt a „gyógyszer” ellene. A LATOR szembe megy a TÖRvénnyel, TÖRvényességgel. Fordítható: LA-TOR – TOR-LA. A LATOR mintegy, osTRomoLja a TÖRvény kORLÁTait, a bűnözés elé állított TORLAszát. A LaToR szó L-T-R hangváza a ToRLasz koRLáT szavakban is megjelenik: L-T-R – k-R-L-T – T-R-L-sz. De tovább is mehetünk. A LaToR engedély nélküli biToRLó, oly (lopott) dolgokat biToRoL, amelyet a törvény megToRoL. A LaToR nem kíméletes, TaRoL, tönkretesz. Az eltulajdonított javakat TáRoLja valahol. a LaToRtanyáján. Látható, hogy mennyire beépül a nyelvbe a szó hangváza, és mily széleskörű a bokrosodása. Ha ehhez még hozzáadjuk a kORLÁt, tORLAsz szavak RL hangcsoportját –, amely a vitORLA, sARLÓ szavakban is jelen van. A sARLÓval megállítanak, vagy elvágnak, megszakítanak valamilyen folyamatot, terjedést. A LATOR életek megszakítására is képes gonosztevő. A vitORLA (vitorla: torla – lator) a szél erejét, úgymond „LaToRmódra” biToRLó. Kipróbálhatóak a kapcsolatrendszer szélesítésének további lehetőségei. A CzF Szótár szerint a latin LATROS szó az alap. Ez nem áll meg, mivel nincs átfogó magyarázat rá, nincsenek a fentihez hasonló szókapcsolatok, névadó jellemzők sem a német, sem a latin nyelvben. Tehát a szó ősmag(yar)-nyelvi eredete elvitathatatlan. Az utódnyelvi jelenlét annak is bizonyítéka, hogy a szó már az egynyelvűség idején kialakult.