LATIN

LATIN. Kik voltak a latinok? (latini), Latium lakói és Latinus utódai, akik a monda szerint az oszkus aborigonoknak az őslakókkal (szikulok és pelazgok) való egyesüléséből származtak. Történetileg az italikusoknak egyik ágát alkották (l. Itália és Latium). Közjogi tekintetben eredetileg a latin szövetség (Róma, Latium, a hernikek) városainak népe, majd a latin háboruk végeztével Rómához csatlakozó városok lakói, akik különböztek a sociusoktól (kiváltságos szövetségesek), de még a csupán magánjogot gyakorló peregrinusoktól is, akik között közvetítők voltak. Ezen városok lakóiból vett gyarmatosok később szintén részesei lettek a jus Latinummal járó kiváltságoknak, noha gyarmataik (coloniae Latinae) jóval kivül estek a voltaképeni Latium területén. Az ő elnevezésük L. coloniarii. Ettől megkülönböztetendők a L. Juniani, azok a szabadon bocsátottak, akik Tiberius alatt a lex Junia Norbana által a latin koloniákéhoz némileg hasonló jogviszonyba kerültek. A commercium jogát csak részben birták, különben a peregrinusokkal egy fokon állottak. Forrás: Pallas Nagylexikon Read more: http://www.kislexikon.hu/latinok.html#ixzz4fVqyoObh Ezt mondja a tudomány. De csak ennyit!

Ha viszont én azt mondom, hogy minden az ősnyelven kapott nevet –, és azt csak a mai magyar nyelven lehet megfejteni – bolondnak, magyarkodónak minősítenek. Ám én csökönyös, rátarti vagyok. Tehát a LATIN nép LATIUM lakói. LATIUM az elemzők szerint széles térséget jelent: az L.T – T.L gyök: LaT – TáL, s ez a valóság. LATium széles térség. TerüLETe messzire beLÁTható. Azonban az ősnyelv szóalkotó szabályai szerint egy megnevezés mindig több névadó jellemző összhangja nyomán jöhet létre, és ragadhat meg tartósan a nyelvben. LATIum földje ITALia földnyelvén terült el. ITALia vízközi földnyelv, vagyis ITALköz, hasonlóan ETELköz földjéhez, vizek határolták, határolják. ITALköz, vagyis ITALia széles földjéN, a LAToN, LATiN lakott ITAL népe. Látható, hogy az N hang csak helyet jelölő, azaz helyrag. A sima, egyenes terüLETeN lakókat jelöli, akik LETeN, LAToN, LATiN laktak. Ők voltak a LATI nép, ITALia lakói. ITALia, ITALközi, VÍZközi. Volt közük a LATIn lakók nevének a terület nevéhez, amelyen laktak? Írjuk le: ITAL – LATI. ITALon, LATIn lakó TALIánok. Az iTaL – LaTi – TaLi hangváz: T-L – L-T – T-L. Tehát az ITAL földjén, ITALián lakó LATInok TALIánok voltak és maradtak. Azonban ezt a megfejtést csak magyar nyelven lehet megejteni, s ennek a megfejtésnek csak magyarul van értelme. Az olasz – ITÁLia TALIán lakója – nem tud róla semmit, nem tudja megmagyarázni: miért az a neve, ami! De a fizetett – pénzért mellébeszélő – bérnyelvész azt mondja rám: délibábos hülye.