Latin eredetűek-e az ESTETICA, SEPTICA szavak?

Latin ESTETICA . De vajon latin a valós eredete? Ha magyarul írjuk le: ESZTÉTIKA.

Nézzük a szó ősnyelvi kötődéseit.

Ami ESZTÉTIKus a TISZTA és TETSZIK.

Az eSZTéTiKa – TeTSZiK azonos hangváz: SZ-T-T-K – T-T-SZ-K.

Az eSZTéTiKaTiSZTáK hangváz: SZ-T-T-K – T-SZ-T-K.

Vagyis, ami ESZTÉTIK, az TISZTA és TETSZIK.

 

Az ESZTÉTIKA a benső érzelmi TISZTAság tetTEKben megmutatkozó SZÉPsége, a lelki TISZTAság kivetítődése.

Az ESZTÉTIKA nevelés és cselekvés kérdése. Példamutató cselekedeteiTEKkel, nevelési útmutatóiTOKkal teszTEK, TÉKoltok, TESZTEK érte, hogy az ESZTÉTIKA kiteljesüljön.

Az eSZTéTiKa – TeSZTeK hangváz: SZ-T-T-K – T-SZ-T-K.

Az ESZTÉTIKA követelménye a benső és külső TISZTAsága. De a jól képzett, nevelt – a felelősség tudatával élő egyénnél ez természetes következmény is.

Az ESZTÉTIKAi nevelés kiteljesítéséhez szükséges ismeret a TÉKÁban is megszerezhető. A TÉKÁban ugyanis az elmúlt korok értelmes embereinek idevonatkozó taPASZtalatai vannak leírva. A TÉKA sikere KÉT TÉKoló, azaz cselekvő tényezőn múlhat. E KÉT TÉKoló tényező: az író, és olvasó.

 

Latin SEPTICA, ha magyarul írjuk: SZEPTIKA.

A fent említett SZÉPség szervesen kötődik ehhez. A SZEPtika a test külső TISZTAsága, fertőnélkülisége.

A SZéP – PiSZ gyök jelen van a SZÉP és ellenpárjai a SZEPlő, PISZok szavakban. A PISZok ellenszere a SZAPpan, SZAPuló. A férfi-női kapcsolatban a PISZok elriasztó tényező.

Az ápolt férfi-női benső-külső SZÉPsége, SZEPtikája, SZAPorulatra ösztönző, serkentő, mivel nem maradnak PASZ-szívak egymás irányába.

Az egészséges testi tisztaságért, SZÉPségért, azaz a SZEPTIKÁért, annak teljességéért tenni, ősi szóval kifejezve: TÉKolni kell. Aki a SZÉPségét TÉKolja, az SZÉPÍ’TKEZIK, tehát ÉPÍTKEZIK testben-lélekben.

SZéPíTKeZiK – éPíTKeZiK hangváz: SZ-P-T-K-Z-K – P-T-K-Z-K.

 

Az elemzések kiderítették, hogy mindkét latinnak tartott szó ősnyelvi eredetű, és csak a mai magyar nyelvben lelhetők fel szóbokor, szócsalád kapcsolatai, és itt adható rájuk magyarázat.