LATIFUNDIUM

LATIFUNDIUM Igen nagy kiterjedésű földbirtok. [bérnyelvészet szerint: nk: latin] A LATIFUNDIUM szóra nem lehet ráadni a magyar jelzőt. De azért figyeljük meg bontott állapotban.

A LAT L.T – T.L gyök: LaT – TaL. A LA, LÁ ősgyök, a LAT, LÁT gyökszó a széltében-hosszában kiterjedés, távLAT kifejezője. A LÁT – TÁL, LÁThaTÁR (l > r), a messzeség. A TÁJ az, amit a szem beLÁT, azaz kiTÁJ, kivág a térből. De mindannyi a széles kiterjedést is leíró. Például az Itália megnevezés még ómagyar ősnyelven történt: vízközi tér, TÁJ, TÁL (széles értelem). Összevethetők az ETELköz, ATELköz, ITALköz megnevezések. Az ITÁLia megnevezésben jelen van az ITAL (víz), a TÁL (lát, lat), a szélesség értelemmel. Tehát a LATIFUNDIUM szó LAT gyöke magyarul érthető – míg a szem elLÁT, de mértékként is, mint megLATolható távolság.

A T hangcsoport – ATI – a lATIfundium kITErjedésének megállapÍTÁsa első lÁTÁsra, bizonyos összehasonlÍTÁs, következtETÉs nyomán, a belÁTOtt térre vonatkoztATOtt megÍTÉlés.

Az F hangcsoport – IFU – a cselekvés: csEFÁl, csIFÁl, csalás: kIFOrgat, gondolkodás: kIFUndál, kereskedelem: kOFA, kUFÁr, mindegyiknek van köze a földalaphoz.

A FUND valaminek alapját, a FENekét, alját, a nincs tovább értelmet is jelentette az ómagyar ősnyelven (összevethető a font címszónál leírtakkal).

Az ND, NT párosoknak szerepük van ennek leírásában. A legalsó poNT a leNT van. A FOND, FUND, az alap, a földfelszín. leNT vége leEND a lefelé útnak (innen az angol end, német Ende stb.), LANDol, taLApot ér, LENT van. Tehát a FUNDIUM = alap földterület.

A LATIFUNDIUM = széles alapú földterület. A magasLATról, FENTről áttekINThető síkság neve lehetett, amit LÁTniFÖNTről, ami megFONTolható, szemmel felmérhető FUND azaz FÖLDLATnIFOND az ősnyelvben.

Az ND hangcsoport – UNDI – a nagy befogadóképességet a bENDŐ, bőrÖND, bUNDA szavakban írja le, mint nagy területet lefedőt. Nagy terület bejárást a vÁNDOr, zarÁNDOk, mENDEgél szavakban.

A kiterjedt megmunkálást a dANDÁr, a kaszáló-, aratóbANDA, lENDÜl, esztENDŐ szavakban érzékelteti.

Az ND páros, mint N.D – D.N gyök: NeD – DaN, kötődik a fentiekhez a NEDves, NEDű, DANol, DÍNomDÁNom szavakban.

A LATIFUNDIUM szóban a széles föld, a víztől vízig értelem rejlik: LATI – ITAL, FUND = (föld)alap, a DIUM – DUM, TUM jelentése nagy TÖMeg. Elhazudhatatlan az ómagyar ősnyelvi kötődés! A LATIFUNDIUM kifejezés ősnyelvi szóelemekből alakult ki ily alakra latin nyelven, az etruszkoktól megörökölt ősnyelvi gyökökből.

ND – DN: a latifuNDiumon sokan fáraDNak kemény munkával.

 

Almádi Ildikó Tavaszi mező A kép Pusztavám határában készült. Több ...