Lassan összeáll a szótár

A magyar nyelv
az ”óvilág nyelveinek gyökere és anyja” Berzsenyi. D.

Tartalom
Előszó
Szavak magyarázata A – ZS 10 – 630 old (A 4-es íven)
A nemiséggel kapcsolatos kiemelt megnevezések
Függelék
Hangpárosok egyéni viszonya példákkal
Szavak hangvázai
Hangcsoportok
Kötött mássalhangzó-párosok hangcsoportjai
Kötött mássalhangzó-párosok a szavakban
A „leharapott szóvég” jelenség
A számok mondanivalója
Az E nemcsak hang – mély értelmű fogalmi tényező
Amiről a végén még szólni kell
Felhasznált forrásmunkák