LAKAT

LAKATKulcsra járó, kampójával sasszemre csukódó zár. [bérnyelvész: szerb–horvát v. francia]

A LAKAT L.K – K.L gyök: LaK – KaL. Érdekes szerkezet volt kezdetben a LAKAT. A LAKAT TÁKOLással, TÉKOLással készült.

A jó kezű LAKATos LAKására, ahol LAKott, több jó aLAKú, elmés, jól KATtanó LAKATot ALKOTott, amellyel minden nyíló ajtót, abLAKOT leLAKATolt, s amelyet LaKoTt kunyhójára RaKoTt (l > r). A LAKATot KALlantyúval, KALATtal, KULccsal zárta és nyitotta.

LaKaT – KaLaT hangváz: L-K-T – K-L-T.

LAKATtal zárja a LAKOT.

LaKaT – LaKoT hangváz: L-K-T – L-K-T.

A LAKAT LÖKETtel zár-nyit.

LaKaT – LöKeT hangváz: L-K-T – L-K-T.

A szó fordítva: TAKAL, azaz TÁKOL. A TÁKOL szóból alakult ki a TEKNIKA. A MUKÁL, MÁKOL szóból a MEKANIKA.
A NIKA mindkét szóban a SIKErt, győzelmet jelentette az addigi nehézkes elkészítés fölött.

LaKaT – TáKoL hangváz: L-K-T – T-K-L.

Érdekességként, a LAKAT szóban benne van a LAK, amelyre alkalmazzák, a beKATtanást leíró KAT, fordítva TAK, TÁK, TÁKOL, azaz készít. Ennél beszédesebb tömörebben kifejező szó nem is lehet. A LAKATos LAKAT ALKOTó.

LaKaT – aLKoT hangváz: L-K-T – L-K-T.

A K hangcsoport – AKA – a lAKAtot a lAKAtos tÁKOlta, mUKÁlta. A lAKAt megAKAsztja a rosszAKAratú tolvajt. A lAKAt néha elAKAdhat, és lAKAtost kell hívni.

A K.T – T.K gyök: KaT – TaK, a laKAT KATtanó zár. LAKAT – KELET, gyökátfordítás.
A jó LAKATnak KELETje van.

LaKaT – KeLeT hangváz: L-K-T – K-L-T.

A dél olasz, de valaha magyar nyelvűek (székelyek) alapította helység: Catanzaro, Katanzáró neve is ezt az értelmet hordozza a jól KATTANó ZÁRÓ kapuival.

Ha megnézzük a LAKAT néhány más nyelvi változatát, látható, hogy mind az ősnyelvből, a magyar nyelvből módosult, tartalmazza a LAK vagy a KAT gyökök módosulatait. Például: szerb katanac, horvát lokot, francia cadenas, angol padlock (pad – pattan), bolgár katinar, észt tabalukk, finn riippulukko, román lacăt, olasz lucchetto, török asma kilit, görög loukéto és még lehetne keresni.

A fentiek bizonyítják, hogy a LAKAT már az egynyelvűség idején létezett, mindannyi egy tőről ered, amely tő az ősnyelv. Ez azt is bizonyítja, hogy fémtárgyak: vas és egyéb fémek már jóval az úgynevezett bronzkor, vaskor előttiek.

Tehát e korok történész-régészi mondvacsinált elméleti bukfencek. Csak kisebb népcsoportok új területeken életet újrakezdő helyi jelenségei lehetnek, és nem egész Földre, civilizációra jellemző.

 

Szabad fotó: lakat, Castle, régi | Hippopx

Gyűjtemény régi lakatokból – RégiségNet