LAK, LAKÁS, LAKAT

LAK – Különálló kisebb lakóház vagy valakiről elnevezett villa. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint:? finnugor] A LAK L.K – K.L gyök: LaK – KaL. Van egy kisLAK, rajta abLAK. Kis LUK, de jó hajLÉK, KALiba, AKOL, ahol LAKol, de nem LOKál. A LAK szóban levő hangok kis bővítésével leírható az is, aki építi. Például: egy ALKotó kedvű aLAK, LAKattal LAKatolható, jó aLAKú  LAKot ALKot. Az ALKOT szó tartalmazza a LAKot és a műveletet is: ALKot – ALK, hang átvetve LAK. A KOT, fordítva TOK. Ez a tak, ták, tek, ték …TOK gyökcsaládból van – TÁKol, készít, vagyis: ALKOT. Ha ez nem győz meg egy nyelvészt a szó magyar eredetéről, akkor az nem ismeri a magyar nyelvet, annak rejtélyeit, nem tud semmit róla. Tegyük még hozzá azt a számtalan helységet, amelyet valakikről neveztek el valaha: Farkaslaka, Zetelaka, Énlaka, Mikalaka stb.  

LAKÁS – Ama állapot, hogy valaki valahol lakik. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: ?] A LAKÁS L.K – K.L gyökbővítmény: LaK – KaL. Az a LUK a LAKom, ahol LAKom, ahol mindennap jólLAKom. A LAKÁSom alapjait megÁSom, így lesz olyan LAKÁSom, ahol kényelmes a LAKÁSom.  

Ez a szó, az általa megjelenített fogalom letagadhatatlanul ősmag(yar)-nyelvi minden bővítményével együtt.  
LAKAT – Kulcsra járó, kampójával sasszemre csukódó zár. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: szerb–horvát v. francia] A LAKAT L.K – K.L gyökbővítmény: LaK – KAL. A jó kezű LAKATos LAKására, ahol LAKott, több jó aLAKú, elmés, jól KATtanó LAKATot ALKOTott, amellyel minden nyíló ajtót, abLAKOT leLAKATolt. Érdekességként, a LAKAT szóban benne van a LAK, amelyre alkalmazzák, a beKATtanást leíró KAT, fordítva TAK, TÁK, TÁKol, azaz készít. Ennél beszédesebb tömörebben kifejező szó nem is lehet. Ha megnézzük néhány más nyelvi változatát, látható, hogy mind az ősmag(yar)-nyelvből vagy a magyar nyelvből módosult, tartalmazza a LAK vagy a KAT gyökök torzóit. Például: szerb katanac, horvát lokot, francia cadenas, angol padlock (pad – pattan), bolgár katinar, észt tabalukk, finn riippulukko, román lacăt, olasz lucchetto, török asma kilit, görög loukéto és még lehetne keresni. A fentiek bizonyítják, hogy a LAKAT már az egynyelvűség idején létezett, egy tőről ered, amely tő az ősmag(yar)-nyelv.