LAJSTROM

LAJSTROM – Névjegyzék. Névsor. Nyilvántartás. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: latin] A LAJSTROM szót a TROM értelemadó hangnyaláb magyar eredetűként azonosítja. A LISTA szó LI gyökszava I hangjának az AJ-ra módosult alakjával lesz a LAJ változat (kiált > kaját).

Az ST páros ez esetben a terjedelem értelmét viszi a szóba (mustra, füst, posta). A TROM értelemadó hangnyaláb első ránézésre nem tűnik magyar nyelvhez tartozónak. És mégis az! Fontos értelemadó hangnyaláb, de csak úgy van értelme, ha beépül a szóba. A szó még a Bábel TORony idejében született, annak hatalmas, egeket osTROMló, oTROMba, monsTRUM alakja nyomán. Jelent győzelmi esélyt is a TROMf szóban. A szavakba magas értékeket TöMöRíTő vagy nagy hatás értelmét viszi be. Ilyenek még a már említett: oTROMba – nagy, de nem mutatós. Az osTROM – nagy erőket bevető összpontosított támadás. A TROMbita – éktelen magas hang. A saléTROM – utolérhetetlen tartósító (múmiák). Az alabásTROM rendkívül fehér áttetsző. A ciTROM, amely rendkívüli érték az egészség megőrzésében. A lajsTROM szó akkori keletkezése arra mutat, hogy a világuralomra törő erőknek, a mindenkit nyilvántartani szándéka nem mostani új keletű igény, hanem már akkor létezett.