LAJSTROM

LAJSTROM – Névjegyzék. Névsor. Nyilvántartás. [NEM latin] A LAJSTROM L.J – J.L gyökbővítmény: LaJ – JeL. A LAJSTROM több mint a lista. Bár mindkettő adatokat nyilvántartó, a LAJ gyök – főleg a J hang értelméből eredően – arra enged következtetni, hogy a LAJstrom több, méLYebb (méjebb), azaz bensőbb, részletesebb adatokat TÁRoló, mint az egyszerű lista, vagyis névsor. A listán szereplők csak számszerinti JELenlevők, de a LOJális több mint a csak épp JELenlevő. A LAJstrom, LEJstrom erre is kitér: a részletesebb JELlemzőkre. MegJELöli: ki vagy mi, milyen tuLAJdonságokkal bír, részéről mire lehet számítani. Ez mind személyek, mint (építő) anyagok szempontjából fontos a nyilvántartónak, hogy minden irányba LEJtve birtkoLJon minden adatot. A LAJstrom nem feLEJt! A LAJSTROM szó még a Vízözön előtt egynyelvűség idejéből való. Akkori keletkezése arra mutat, hogy a világuralomra törő erőknek a JÓLértesültség, a mindenkit, mindent – összes JELlemzőjével – nyilvántartani szándéka nem mostani új keletű igény, hanem már akkor létezett. Hol volt akkor a latin nyelv? Az ST hangcsoport – AjSTrO – ez esetben terjedelem értelmű, épp mint a lISTA. Amint a borOSTA betölti az arcot, a fÜST a környezetet, a pOSTA terjeszt nagy területen, úgy a lAjSTrOm nagy tömeget foglalhat magába. A lAjSTrOm nyomán tartanak mUSTrÁt, amely nagy tömegre terjed ki. A TR hangcsoport – AjsTROm – itt a TömöRíTés, RögzíTés értelmét viszi a szóba. Hasonló az cITROm, IsTRÁng, kATRInca, kETREc, mATRIng, pETREnce, sATRApa és más szavakban. A TROM* hangcsoport első ránézésre nem tűnik magyar nyelvhez tartozónak, és mégis az! Fontos értelemadó hangcsoport, de csak úgy van értelme, ha beépül a szóba. A TROM hangcsoport még az Özönvíz előtti. Feltételezhető, hogy már Noé is készített lajsTROMokat az építkezésénél, és az állatok nyilvántartásakor, azok tuLAJdonságairól a beosztályozás, elhelyezés végett. A magas nagy TeRjedelmű ToRnyos, monsTRUMok, a tűzimádat áldozatokra épült piramidák (pír = tűz, amida = imáda), piramisok építésének idején is írtak lajsTROMot a majsTRAMok**, azaz építőmesterek az anyagok teherbíró és egyéb JELlemzőiről. A Vízözön előtti piramidák, piramisok utáni Bábel TORony építésekor is. E TORony, mint magas OROm, egeket osTROMló, oTROMba monsTRUM építésénél – ami, mivel Isten akarata ellen volt, később ROMba dőlt – kellett átfogó adatTARtalmú lajsTROMokat készíteni. A LAJSTROM szót így a TROM értelemadó hangcsoport is ősnyelvi eredetűként azonosítja. JS – SJ: a laJStromon láSJa (lásSa, a második S, j > s hang módosulat) az adatokat. ST – TS: a lajSTrom nagy segíTSég a ponToS nyilvántarTáSban. TR – RT: a lajsTRom nagyobb csopoRT nyilvántaRTására alkalmas. –

/*/Jelent győzelmi esélyt a TROMf szóban. A szavakba magas értékeket TöMöRíTő vagy nagy hatás értelmét viszi be. Ilyenek még a már említett: oTROMba – nagy, de nem mutatós. Az osTROM – nagy erőket bevető összpontosított támadás. A TROMbita – éktelen magas hang. A saléTROM – utolérhetetlen TaRTósító (múmiák). Az alabásTROM rendkívül fehér áttetsző. A ciTROM, amely élettanilag rendkívüli értékű, létfontosságú alapanyagokat TaRTalmaz az egészség megőrzéséhez. A TROM N hangos változata: TRÓN, amely szintén magaslat, ToRONY értelmű /**/A MAJSTRAM, MEJSTRAM több mint mester. Ő STRAMM! Mert – MELY STRAMM lesz az a mester, aki egy hatalmas építményt megtervez, és munkálatait levezeti? De lehet elMÉLYült vagy MAGas tudású, értelmű mester minősítője is. A STRAM ősi szó. Jelentése: délceg, derék, jó kiállású, erős. http://idegen-szavak.hu/stramm. A TeReMbura a tér magaslata, a betetőzés. A sTRaM és TeReMbura közös hangjai magaslattal kapcsolatosak.