LABORATÓRIUM

LABORATÓRIUM – Tudományos vizsgálatok céljára berendezett helyiség. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: nk: latin] A LABORATÓRIUM megnevezés az L.B – B.L gyökkel: LaB – BaL indul. A magyar nyelvben élt és helyenként ma is él olyan kifejezési mód: négyel kézzel-LÁBbal, amelyet az összetett, sokféle, sokszínű munkára alkalmaztak, alkalmaznak. Ez a négyelés, a kézzel-LÁBbal végzett komoly, kemény munka az utódnyelvek némelyikében LAVoro, LABor, LABour alakban maradt fenn. Tehát az alap, az ősmag(yar)-nyelvben keresendő. Az AB kerekség, arculat. A B hangcsoport – ABO – a lABOratóriumban kavarnak, azaz hABArnak. Komoly szABÁlyozás van életben a lABOratóriumi munkák végzésénél. A végzetes hIBÁk elkerülése végett fokozott ÉBErséget követelnek meg. http://cheminst.emk.nyme.hu/gyakorlat/01-munka.pdf A BOR értelemadó gyök, amely egyebek mellett a felkavarodás, az addigi nyugalmi állapot megzavarása, az erjedés, gerjedés, elsötétülés esetenként növekedés értelmét viszi be a szóba: BOR, háBORú, BORong, BORít, BORul, hóBORt, stb. A laBORatóriumban a vegyületek képzésénél különböző anyagok elemei háBORognak, azaz lépnek ellenhatásba (reakció) egymással, felBORul az addigi összetétel rendje. Újabb ötvözetek, vegyületek, újabb anyagok létrehozása a cél. Az OR gyök kiemelkedést jelent. Az R hangcsoport – ORA – az ÓRIás, OROm, tOROny szavakban levő magas jelentéssel, párhuzamot ad a labORAtÓRIum magas minőségű munkáira. A T hangcsoport – ATÓ – a laborATÓrium fő tevékenysége a kísérlETEzés. Idetartozik a vegyülETEk viselkedésének, a kÖTŐdések minőségének kövETÉse. Ezután a következtETÉsek levonása majd az alkOTÁs és annak UTÓmunkái. Az esetleges ÁTÓ, azaz ÁrTÓ hATÁsoktól óvakodni kell. Erről a fent idézett helyen lehet olvasni. A TÓR gyök a TÖRvényre utal. A héber TÓRA is az ősmag(yar)-nyelvi TÖRvény szó gyökéből indult módosulat. Az IU kötött magánhangzó-páros lehet a meglepetés felkiáltása: JÚ! Vagy IUM, JUM, GYUM – tömeg. A felsoroltak kötődnek a LABORATÓRIUMban végzett munkákhoz.
Tehát a szó ősmag(yar)-nyelvi elemekből: gyökökből, hangcsoportokból épül fel, és azok értelmét viszi be a kifejezésbe.