LABIRINT

LABIRINT – Labirintus. Útvesztő. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: nk: latin < görög] A LABIRINTUS L.B – B.L gyök: LaB – BaL. A LABIRINTus* szó kibontásához az alapokról kell indulni, a LA ősgyökből. A CzF Szótárból ezt olvasni a LA gyökről: „Rokon vele értelemben a ni kettőztetve nini! pl. Itt van ni! Úgy látszik azonban, hogy szabatosabban szólva a la inkább távolra, a ni inkább közelre vonatkozik […] Jelentése, mint általában az l hangé, haladó mozgás.” Tehát távoLOdó, haLAdó. Továbbá a LAB gyökről: „Elvont értelme, könnyü sebes mozgás  […]” A LÁBról: „a lábnak fő rendeltetése a mozgás; legvalószinübb, hogy gyöke a mozgást jelentő la […]” Kiem. K.S. Az AB gyök = kerek, ÁBra = kép. Vagyis, valami olyan megrajzolható képszerű dolog, amely bejárható. A BIR gyök jelent képességet: BÍR vele, BIRlal valamit. Ez esetben: kiBÍRja az útvesztő viszontagságait, kiBÍR jönni, kitalál az útvesztőből? A BIR gyök, mint a BAR, BER, BOR gyöksor egyike, a B hang értelméből eredően jelentése: nagyon nagy, és hangzóváltással a BIRIN > BARAN, a BARANgol szót adja. 

A LABIRINT = LÁBbal BARANgolt, BARANgolható, nehezen beLÁtható utak rajzolatának tömkelege, akár egy BARlANg. A BIRIN egy párhuzama a BERÉNY, amely nem csak a vásárok csereBERE jelentését írja le, hanem annak kismerhetetlen összevisszaságát is. Ez kiérződik az ugyanarról a gyökről induló BEREK szóból is, amelyről ezt írja a CzF Szótár: „Illa berek, nádak, erek, azaz mind oly helyek, hová elbújni, menekülni, rejtőzni lehet; […]” Ha a BIR gyök R hangját a lágy L párjára váltjuk: BIL. Ami BILlen, az bizonytalan, a LABILis is bizonytalan, ez a LÁBon BILlegés bizonytalanságának hasonlata. A LABIRINT is hordozza magában a bizonytalan célba érés vagy ugyanoda visszaérés (körözés), esetleg végleg eltűnés gondolatát. A RIN R.N – N.R gyök: RiN – NiR, és a RINgatózás (oda-vissza mozgás) mellett a keRINgés, körértelmét is tartalmazza (ring = gyűrű ném.). Fordítottja a NIRvána gyökszava, amely egy hosszú vándorlás vége, a nemlét ürességében való feloldódás. Tehát van párhuzama a LABIRINTus némely vonatkozásaival. Az N.T – T.N gyök: NeT – TeN, felületvonatkozású. A NET gyök sima felületet jelent, a víztükör (ned) felületi simaságának hasonlataként. A LABIRINTus járható felülete sima volt, szintkülönbségek nélkül. A LABIRINTus szó jelentése, mondanivalója, szóalkotó elemeinek értelméből áll össze, amely elemek csak a magyarázó nyelven bonthatók ki.

*A LABIRINTus szó keletkezéséről többféle elgondolás van. Némelyek a labrysz szóból eredőnek tartják, amely kétélű harci balta neve. A LAB – BAL gyökből indul, amely szétVÁLasztó, hasító értelmű. A LABRYSZ, RÉSZekre VÁLasztó értelmű ősi szó, épp mint a BALTAg volt valaha: TAGolva szétVÁLasztó. Vagyis az útvesztő értelméhez csekély köze van. Legfeljebb a válaszút gondolata jöhet számításba.