KURD, KURGÁN

KURD – A volt Szovjetunió, Törökország, Szíria, Irán, Irak területén, főleg hegyi falvakban lakó, iráni nyelvet beszélő nép. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: nk: kurd] A KURD név K.R – R.K gyökből induló szó: KuR – RoK. A KUR gyök egy – minden mástól élesen elhatárolt, meghatározó maggal rendelkező – csoportot is jelenthet. Az RD hangcsoport – URD/O – kemény szavakban, RagaDozók és fegyverek neveiben, alig van kellemes kicsengésű szó vele. E nép megnevezése még a törzsi világból való, az egynyelvűség idejéből, és kezdetben akkori alapvető jellemzőiket rögzítette, amely valószínű kURTA, zORD, mORD volt. Nomen est omen. A sors olyan, mint a viselkedés, amely a megnevezés alapja. Mintha egy nép zORD, mORD sorsa, örökös kORDÁban léte, hORDÁnak tekintett állapota rögzülne a szóban. Fegyverek, amelyek mindig társai voltak a sanyarú üldözöttségében: bÁRD, dÁRDA, kARD. Vagy jellemzők, amelyek az üldözöttségben, IRDAtlan szenvedéseik közt, a túlélés céljából kialakultak: csalÁRD, fERDE, pÁRDUc, gepÁRD, ORDAs. Ahol bujkálni kényszerült: szURDOk, ERDŐ. A kURDOkat mindenki irtotta, aki tehette, ennek ellenére mindig szilÁRDAn hittek igazukban, harcoltak is érte.  Az RD páros alvó R.D – D.R gyök: RiD – DuR hangjaival alkothatók a mai magyar nyelvben az eREDmény, RIDeg, DARabos, DEReng, DÖRög, DŐRe, DURva és más szavak. Az RD páros ősmag-nyelvi kötődést igazol. Akik ismerik a KURDokat, jellemzőiket, kereshetnek párhuzamot a fentiek közt. A népnév megfejtése, tömör mondanivalójának feltárása csak a nyelvi titkok mai magyarázó nyelvén, magyarul lehetséges.

*Bővebben: http://www.valosagonline.hu/index.php?oldal=cikk&cazon=155&lap=0 Egész történelmük folyamán folytonosan harcot vívtak megmaradásukért. Minden államhatalom az ők kiirtásukra építette politikáját: Szíria, Irán, Irak, Törökország https://hu.wikipedia.org/wiki/Kurdok
Megjegyzés: Mindent a kezdet határozott meg a történelem folyamán. A törzsek vérségi alapon álltak. Amilyen volt a sátorapa –, aki legfőbb tekintély volt a törzs tagjai előtt – olyanok kívántak lenni utódai. Meghatározó volt a szaporodó, lassan nagyobb területet, térséget betöltő, szétterjedő utódokra. Ez érvényes volt később a falvakra is, persze a nagytérség uralkodó jellegzetességeinek keretei közt megengedhető árnyalatnyi eltérések lehetőségei között mozogva. Amilyen volt a falut alapító falkavezér, a folnagy, a falu legtekintélyesebb embere, olyan lett mindenki. Ahogyan ő öltözött, úgy öltözött mindenki, amilyen szép ruhában járt az ő asszonya, lányai, olyanokat varrtak a többiek. Ahogyan ő beszélt, úgy beszélt mindenki. Így indult a népviselet, így indultak a tájszólások, a szokások stb.

KURGÁN – Ősi halomsír. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: orosz < török] A KURGÁN szó K.R – R.K gyökből induló szó: KuR – RoK. A CzF Szótár a KUR gyökről: „A kör gyöknek vastaghangu módosítása, jelent görbét, köröst, tekervényest, a kurhéja, kurkál, kurittol, kurkász, kuruglya szókban.” A KUR gyök mélységet is jelent. Például a KÚtfÚRás. Az RG hangcsoport – URGÁ – az ÜRGE szóban üReGben lakót jelent. Tehát a kURGÁn elsősorban üReG, amelyet halom borít. Az RG páros, R.G – G.R gyök: ReG – GüR. Az üRGe szóban üREGi állapotot ír le. Alkothatók még a GÖRnyed, RIGolya, GIRhes, RÚG és más szavak, amelyek a KURGÁN felé vezető öREGedés jelenségei, RÖG, GÖRöngy, amelyből összeáll.  Vagy REGe, amely a RÉGiekről való emlékezés. A KURGÁN egy ásott üREGre felHÁNYt földtömeg. Van oly vélemény, hogy magyarul KURHÁN a neve. Bármelyik legyen (kurgán, kurhán), a szavakban levő RG, RH kötött mássalhangzó-párosok igazolják az ősmag-nyelvi eredetet. Az RH hangcsoport – URHÁ – is kifejező, az ásott, mélyedt, kikORHOlt gödör, amelybe esetenként az élet tERHEitől elaggott, kimúlt, élettelen gIRHEs testet helyezték. Nem mindenkinek készítettek kURHÁnt. Csak kiemelkedő, jeles személyeknek. Mai szemlélettel mondhatnánk: ÚRHAtnám óhaj volt e temetkezési forma. De bárki is volt, teste kORHAdásnak indult a kURHÁnban. Az üreget lefödtek, majd KÖRül felHÁNyták pORHAnyó földdel KÖR alakban, domborúra. Ez a KURHÁN. Az RH páros, mint R.H – H.R gyök: RoH – HoR is jellemzőket rejt. A KURHÁNban (korhán) levő test elKORhad, elROHad. A halottat a legszebb RUHájában temették el. Ha az üreg fedele elKORhad, beomlik, a KURHÁN teteje beHORpad. Más népek is temetkezhettek KURGÁNba, KURHÁNba, de a szokás és a megnevezés az első beszélt nyelvhez és beszélőihez kötődik. Bizonyíték erre, hogy átfogó, teljes magyarázat lehetősége csak a mai magyar nyelven adható, amint a fentiekből látható.