KÚRA, KURÁZSI, KURBLI

A „Minden út Rómába vezet.” szállóige nyelvekre vonatkozó változata:  
MINDEN nyelveredetet vizsgáló ÚT az ŐSMAG(YAR)-nyelvhez vezet! Minden ilyen vonatkozást csak a mai MAGYAR NYELV segítségével lehet vizsgálni. Tetszik vagy nem tetszik – ez megfellebbezhetetlen!    

KÚRA – Orvos által vagy ellenőrzésével alkalmazott, rendszerint  huzamosabb erősítő eljárás. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: latin] A KÚRA K.R – R.K gyökből induló szó: KóR – RoK. A KÚRA a KÓR kezelésére kell. A KÓR jöhet az életKOR előrehaladtával, amely hozza a test KORhadását, megROKkanását, s amely állapot KÚRÁt igényel. A KÚRA mély Ú hangja azt jelenti, hogy alá kell menni a KÓRnak és onnan kiemelni a KÓRban szenvedőt. A szó KÖRértelmű, így azt jelenti, hogy hosszas kezelési folyamat, amelynek minden mozzanatán végig kell menni, ameddig bezárul a KÖR. A szótárszerkesztők véleménye, hogy a KÓR északi szláv eredetű, a kezelési módja latin. Érdekes. Lehet próbálkozni átfogó szláv-latin magyarázattal.  

KURÁZSI – Bátorság. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: német < francia] A KURÁZSI K.R – R.K gyökből induló szó: KuR – RoK. A KURÁZSI magyar elemekből álló szó. A KUR, KÖR. A szív a testben KERengeti, KÖRözteti a vért, KÚRálja a testet. A szívnek a K.R gyökkel volt neve az ősmag-nyelvben. Innen a latin cor, olasz cuore, spanyol corazón. Ebből eredően a bátorság fogalmának e szívhez köthető neve is létezett, mert a latin csak innen kaphatta, mivel nincs önálló latin gyök. Az ÁZS nagyot és értéket – vagy együtt – nagy értéket jelent: ÁZSió. Vagy ÁZSia a legnagyobb földrész. A bagÁZS (bag – gab magyar gyök) szóban a nagy tömeget, de a varÁZS, parÁZS, darÁZS szavakban is a nagy, erős hatást jelöli. A KURÁZSI jelentése: NAGY SZÍV. Azaz: bátor, értékes, rettenhetetlen. Akiben van kURázsi, az URa a helyzetnek, nem ROKkan meg egykönnyen, nem ROKul vissza a küzdelemtől. Az ÁZS fordítottja már nagy értékű gyöngédséget leíró. Ilyen a kedveltet jelentő ZSÁner, amely ezt képviseli a ZsuZSÁnna névben is.     KURBLI – Indítókar. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: német] A KURBLI K.R – R.K gyökből induló szó: KuR – RoK. A KURBLI KUR gyöke KÖRt jelent. A kötött mássalhangzó-párosok segítenek a magyar kifejezések felismerésében. A szóban két összeolvadt páros van: RB és BL. Az RB páros a göRBe azonosítója. Milyen a kuRBli? Két derékszöges göRBülete van. A BL páros körmozgás jelölője. Ilyen az öBLítés, amelynél körmozgással tisztálja a ruhát, edényt.  A BL hangokkal alkotható szó a BiLlen. A KURBLI is BILlentve indul KÖRmozgásba. Tehát ez is visszavezethető a magyar nyelvre, mint annyi más szó. Az utódnyelvek csak az eredeti ősmag-nyelv szóalkotási törvényei szerint alkothattak új szavakat. Nincsenek saját gyökszavaik, csak az ősmag-nyelvi gyökök állnak rendelkezésükre. Ám azokra magyarázat csak a mai magyar nyelven adható! Az ő nyelvükön nem tudnak magyarázatot adni a kötött mássalhangzó-párosok, az alvógyökök értelmére.