KUPLUNG, KÚRA, KURGÁN

KUPLUNG – Tengelykapcsoló. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: német] A KUPLUNG K.P – P.K gyök: KaP – PuK, mint a KAPcsolat szótöve, és a PL páros összekötő, KAPcsolások értelemének megjelenítője a szavakban: csaplár, gyeplő, paplan, seplet (székely: siet), szereplő, tapló és mások.
A P.L – L.P alvógyök: PaL – LaP, mint minden alvógyök (kötött mássalhangzó-páros) még egy-két sajátos jellemzőt rejt. A KUPLUNG jelképesen egy forgatónyomaték átviteli PALló a motor és a váltószekrény közt. Egy LAP, amely a „LÉPést” továbbadja. A szóvégi NG páros sok szavunkban a mozgás kifejezője: bolyong, csatangol, csapong, cselleng, leng, kereng, kering, tengely és mások. Az N.G – G.N gyök: NóG – GoN, a NÓGat szóban utal mozgásra, de van utódnyelvi kifejezés, a lengyel gonić, román goana, amelyek jelentése hajsza. Alakulhatott ki a szó a német nyelvben, ám a német nyelvnek nincsenek saját gyökszavai, csak az ősmag(yar)-nyelv gyökei és szóalkotó eszközei állnak rendelkezésére. Abból alkothat új szavakat. Ez letagadhatatlan! Németül a bontott szóelemek alig mondanak valamit vagy inkább semmit, ami a KUPLUNG tényleges szerepéhez kötődik.  

KÚRA – Orvos által vagy ellenőrzésével alkalmazott, rendszerint  huzamosabb erősítő eljárás. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: latin] A KÚRA K.R – R.K gyökből induló szó: KóR – RoK. A KÚRA valamely KÓR kezelésére kell. A KÓR jöhet az életKOR előrehaladtával, amely hozza a test KORhadását, megROKkanását, s amely állapot KÚRÁt igényel. A KÚRA mély Ú hangja azt jelenti, hogy alá kell menni a KÓRnak és onnan kiemelni a KÓRban szenvedőt. A szó KÖRértelmű, így azt jelenti, hogy a KÚRA – úgymond: egymás után RAKOtt (alkalmazott) mozzanatokból álló – kezelési folyamatok sora, amelynek minden szakaszán végig kell menni, ameddig bezárul a KÖR. A szótárszerkesztők véleménye, hogy a KÓR északi szláv eredetű, a kezelési módja latin. Érdekes. Lehet próbálkozni átfogó szláv-latin magyarázattal.  

KURGÁN – Ősi halomsír. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: orosz < török] A KURGÁN szó K.R – R.K gyökből induló szó: KuR – RoK. A CzF Szótár a KUR gyökről: „A kör gyöknek vastaghangu módosítása, jelent görbét, köröst, tekervényest, a kurhéja, kurkál, kurittol, kurkász, kuruglya szókban.” Van oly vélemény, hogy magyarul KURHÁN a neve. Az RG páros, R.G – G.R gyök: ReG – GüR. Az üRGe szóban üREGi állapotot ír le. A KURGÁN egy kiásott, kiHÁNYt üREG. Bármelyik legyen (kurgán, kurhán), a szavakban levő RG, RH kötött mássalhangzó-párosok igazolják az ősmag-nyelvi eredetet. Kör alakú, földbe ásott, mélyedt, kiKORHolt gödörbe helyezték a halottat, az üreg feltöltetlen maradt, lefödték, föléje halmot HÁNYtak, HÁNtak, amely szintén KÖR alakú, domború: KURGÁN, KURHÁN. A szóban levő U hang –, mint legmélyebb fekvésű hang – a mélységet jelenti. Ha az RH párost vesszük, lehetett KÖRHÁNyt, azaz KÖRül felHÁNyt domb az eredeti neve. Az RG párossal, R.G – G.R gyök: ReG – GöR hangjaival alkothatók a REGe, RÉGen, öREG, GÖRnyed szavak, amelyek nem idegenek a fogalomtól. Az R.H – H.R gyök: RoH – HoR is jellemzőket rejt. A KURHÁNban (korhán) levő test elKORhad, elROHad. Ha az üreg fedele elKORhad, beomlik, a KURHÁN teteje beHORpad. Más népek is temetkezhettek KURGÁNba, de a szokás és a megnevezés az első beszélt nyelvhez és beszélőihez kötődik. Bizonyíték erre még az átfogó, teljes magyarázat lehetősége a mai magyar nyelven, amint a fentiekből látható.