KUPLE, KUPLU – KAPCSOLAT

KUPLERÁJ – Bordélyház. Rendetlenség, felfordulás. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: német] A KUPLERÁJ a K.P – P.K gyökből indul. Ez a KŐ ősgyök bővítménye, amely a tűzhelyet, de a szoros tüzes KaPcsolatokat is megjeleníti.

A P.K gyökből indulnak a tűzhöz, hőhöz fűződő a PÉK, PÁKa, POKol szavak, de a tüzes csípésű PÓK is. A PL páros az összekötő, egymáshoz fűződő tárgyak jelenségek megnevezésének tengelyhangzója. Például: gyeplő, napló, paplan, pletyka, szereplő, tapló, táplál és mások. Az ER gyök a rendkívüli vonzERő, szERelem szavakban kötődik a KUPLERÁJban történő eseményekhez. A KUP-LE-RÁJ-ba EL-JÁR-nak a LE-PUKkant férfiak (a kupi nem jön házhoz). Az ÁJ az érzéki telítettség felkiáltása, a J hang a buJaság (Jó) kulcshangja. A tárgyat érintő néhány jelenség a K.P – P.K gyökkel: aki KUPiba megy, az KAP KÉPletes (csak testi) szerelmet. Az ilyen férfira, de az ott „dolgozó” nőre PIKírt megjegyzést tesznek, de van, aki ennek hallatán KÖP vagy PÖK.  

KUPLUNG – Tengelykapcsoló. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: német] A K.P gyök, mint a KAPcsolat szótöve, és a PL páros összekötő értelem megjelenítője a szavakban: csaplár, gyeplő, paplan, seplet (székely: siet), szereplő, tapló és mások. A KUPLUNG jelképesen egy PaLLó a motor és a váltószekrény közt. Egy LaP, mely a „LéPést” továbbadja. A szóvégi NG páros sok szavunkban a mozgás kifejezője: bolyong, csatangol, csapong, cselleng, leng, kereng, kering, tengely és mások.  
A német nyelvnek – bármennyire felsőbbrendűnek képzelik beszélői – nincsenek saját gyökszavai! Egyetlen egy sincs! Csak az ősmag(yar)-nyelv gyökei és szóalkotó eszközei állnak rendelkezésére. Ez letagadhatatlan!