KUKTA

KUKTA – A szakácsnak segédkező, a sütés-főzés mesterségét tanuló fiú. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: szlovák] A KUKTA is a KU – UK ősgyök összevont alapjáról indul: KUK. Itt újra szláv örvénybe került a CzF Szótár is. Ám a KT páros mást mutat. A KU gyök a KŐ hangváltott alakja, és a világ minden nyelvébe az ősmag(yar)-nyelvből jutott. A szaKÁcs szónak az angol cook (kuk), az afrikaans kook megfelelője is szlovák eredetű lenne? A szlovákok kezei a Brit szigetekig és Dél-Afrikáig értek? Mert biztosan a hosszú egymás mellett élés nyomán vették át az angolok és a búrok a tótoktól. A KT hangcsoport – UKTA – szerepe: a szakács a kUKTÁnak dIKTÁl, megtanítja, hogyan készül a bUKTA, OKTAtja, néha szÖKTEti, így szOKTAtja, hogy ne legyen OKTOndi, kerülje el a bUKTAtókat, ne vAKTÁból, hanem a szakácskönyvből tanultak szerint főzzön. A vendéget az általuk KotyvaszTott KészíTményekkel trAKTÁlják, lAKTAtják jól. A KT páros, mint K.T – T.K gyök: KaT – TaK, alkotható szavak: KATtan, KÉT, KOTló, KÖT, KÚT, TAKács, TÁKol, TEKer, TIKácsol, TUKmál stb. Egész kapcsolatrendszere  van a magyar nyelvben. Vagyis nem szlovák nyelvből került a magyar nyelvbe! A TAKács TÁKolmányt, azaz TEKsztilt (szt = szőttes, szövet) TÁKol, a KATlan teteje KATtan, a KOTló KOTol, a KUTat ásó víz UTán KUTat, a TÖK indával KÖTődik a TŐhöz, a KÖTéshez KETtő kell. Lehet folytatni az OK OKozat felsorolást. Ezek mindegyike egymáshoz KöveTKezeTesen KÖTődő magyar nyelvelemek. Lehet tornáztatni a szlovák nyelvet is az összefüggések keresésében. Ha a szó szlovák eredetű, kétszer ennyi bizonyítéka van rá.