KRISZTUS – mit mond róla a teremtés nyelve?

KRISZTUS – Megváltó. A KRISZTUS név K.R – R.K gyökbővítmény: KiR – RiK.

Bibliai ígéret szerint KRIsztus KIRályként tér vissza a mennyben, RIKító dicsőségben.

A KRISZTUS szónak semmi köze a kivégző KERESZThez, mivel e névvel már életében illették, amikor még nem is gondoltak kivégzésére, és nincs bizonyíték arra sem, hogy KERESZT alakú bitón végezték ki, de ha azon végezték volna ki, úgysem az a meghatározó.

A megígért Megváltó másik címe KERESZTES, KERESZTŐS volt az eredeti nyelven, már a történelem hajnalán. Rövidítve KRESZTES, ebből vannak a későbbi módosulatok: KRISZTES, KRISZTUS.
A kört négy részre osztó, KÖROSZTÓ KERESZT, az igazságos, egyenlő eloSZTás jelképe volt már az első emberi család négy személyre bővülése óta.

KRISZTUS a javakat, áldásokat egyenlően eloSZTó szerepet tölti be, miután megtisztítja a Földet és a Föld körüli légteret a gonosz erőktől. Ő KERESZTezi a világuralmi tényező, Sátán, a nagy ellenálló útját, és a meghatározott időpontban elpuSZTítja, kitörli a létből. Ezt jelenti a másik neve, a MESSIÁS is: megsemmisítő. Erről a Messiás címszónál.

Az R.SZ – SZ.R gyök: RiSZ – SZeR, KRISZtus, az Atya ígérete SZERint RÉSZt nyer a mennyei hatalomban, de RÉSZt juttat a hozzá hűségeseknek is áldásaiból. Meghatározó RÉSZe, SZERepe van az atyai SZER végrehajtásában.

Fő jellemzője az igazi tevékeny SZERetet.

KeReSZT – SZeReTeK hangváz: K-R-SZ-T – SZ-R-T-K.

Mivel a KERESZT alapjelentése: egyenlő, igazságos eloSZTása az áldásnak, így e SZERt világszinten ő vezényli le.

Az SZT hangcsoport – ISZTU – KrISZTUs áldásokat OSZTÓ azok részére, akik tISZTÁn megőrzik magukat a világ szennyétől.

A T.S – S.T gyök: TuS, TőS – SőT, az ő földi létének végén átélt gyötrő TUSáiról, testi-érzelmi TUSakodásáról szól. A nyomatékoló SŐT gyök a gonoszság határozott eluTASítását, elutaSÍTását, messzire elTASZÍTÁSát, s az igazság győzelmét jelenti. A küzdelem, TUSakodás az őt megvalló követőknek is kijut, megvetett, SUTba dobott népként, gúny tárgyai is.