KRÁTER

KRÁTER –Tűzhányónak tölcsér alakú nyílása. [MÉKSZ: nk. latin < görög] A KRÁTER a K.R – R.K gyökkel indul: KaR – RaK. a KRáter egyféle ÁTEResztő GARat, GARáter, KARáter, amelyen át KITÖR a leve. A tűzhányó a KRÁTERren ÁT RAKja le maga KÖRé a feltörő forró zuvatot*, LEVEt, LÁVÁt, amely felgyűlve hegyet alkot. Az R.T – T.R gyök: RáT – TeR, a kiTERmelődő zuvat állandó RÁTétként növeli a hegyet. A KRÁTER, KaRÁTER fordítva: RETÁRaK. Az egymás utáni kitöréseknél a tűzhányó RÉTegeket TÁRol, RAK maga KÖRé. A T hangcsoport – ÁTE – a krÁTEr mintegy csőszerű ÁTEresztő kürtőként szolgál a kITÖrő láva izzó levének kilövelésére. A KÜRTŐn át kilövelő, KITÖRő, megszilárduló láva a KÜRTŐ KÖRül KERETet épít ki, ez a KRÁTER pereme. KRáTeR – KüRTő – KiTöR – KeReT hangváz: K-R-T-R – K-R-T – K-T-R – K-R-T. A T.R – R.T gyök: TeR – ReT, a kiTÖRés RETtenetet kiváltó a körülötte élők közt. A hamu, füst, korom betölti a TERet, teRET. Erre a Vezúv 79-es kitörése, Pompei, Herculaneum városok pusztulása elRETtentő példa. KR – RK kapcsolat: a KRáter a tűzhányó sziKRázó toRKolata, ahonnan pöRKölő tüzes láva tör fel.

/*/ A ZUVAtot ontó jellemzőjéről kapta nevét valaha a VEZÚV: VEti a ZUVatot. Akár az ETNA: vET NAgyot, az első hatalmas robbanás után.