KOZMETIKA, KOZMOSZ, KOZSÓK

KOZMETIKA – Szépségápolás, arcápolás. Bántó hibák eltüntetése. Szépítgetés. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: nk: francia < görög] A KOZMETIKA lényege: elfedni a hibákat valamilyen rétegnek a bőrre felvitelével, ápolás vagy takarás céljából. A KO ősgyök takarás értelmű.

A ZM páros hangjai alkotják a Z.M – M.Z teremtőgyököt. Ennek hangjaival épülnek a ZoMánc vagy MáZ szavak. A MET gyök mozgás, MATatás, székelyül METikál, MATikál, MOTólál, MATólál. A TIK TÉKonyság, TevÉKenység, azaz munka. Az IK mozgás, IKlatás, de a személy is: egy IKe, más IKA. Se nem görög, se nem francia, hanem ősmag-nyelvi elemekből épült szó, melyet az ógörög nyelv átvett és hangzástörvényei szerint módosult.    

KOZMOSZ – Világegyetem. Világűr. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: nk: görög] A KOZMOSZ, mint a világegyetem végtelene titok. Vagyis az ember elől KO – elrejtett, takart. A ZöM – tömörülés. Az OSZ az ismeretlen végtelen ÖSZ-szességét fejezi ki. A KOSZ, mint kevert összetételű anyag, mely felületet takaró, az alatta levőt látni nem engedő. A MOSZtalék, MASZat szavak kiismerhetetlen ÖSZ-szesség értelműek (a MÉSZ is takaró). Az ógörög nyelv megörökölte az ősmag-nyelvi KOSZMOSZ szót, és némileg módosult annak átalakuló hangzástörvényei szerint.    

KOZSÓK – Pásztorok juhbőr ködmöne. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: román < szláv] A KOZSÓK KO körértelmű ősgyöke a régies KObát, de a KÓbor szóban is taKArót jelent. A KOZS változatai: KOZ, KOSZ, KOZS, KÁSZú, KESZon, SZEKrény szintén takaró értelműek. A ZSÓK, ZSÁK, SZÁK, ZOKni, taSAK bújható takarók. A román és szláv nyelvek megörökölték, használják. Magyar nyelvterületen már kevésbé használt szó.