KÖVET

KÖVET1 – Valaki, valami után megy. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: finnugor tőből] A KÖVET szó K.V – V.K gyökbővítmény: KöV – VéK. A KŐ – ŐK ősgyök nyomán alakult ki, és a KŐ gördülékenysége az ihletadó. A KÖVETés egyféle teVÉKkenység. Az ÖV szintén KÖr. A VETés is KÖrforgást. KÖVETő. A V hangcsoport – ÖVE – a különböző jelentésű kÖVEt szóban: a kÖVEtés kíséret, kísérettel kapcsolatos jelenség. Aki valakit kÖVEt, az kÖVEtkezetesen a nyomában halad, jelképesen vagy valóságban. A kÖVEtség megbízás. A megkÖVEtés bocsánatkérés. Valakit kÖVEtni, azt jelenti: KÖrében, KÖzelében lenni egy KŐ elVETésnyi TÁVolságra VETődni utána. A kÖVEt szó tehát sokoldalú, több jelentéssel bír. Megfordított alakja tEVÖk, azaz tEVÉkeny. Például nyomozás esetén végigkÖVEti az eseményeket és kÖVEtkeztet. A felháborodott ember kIVEtkőzik önmagából, kÖVEtkezetlenné válik. A V.T – T.V gyök: VeT – TeV, a már említett VETés is TEVékenység, mivel köVETkezetesen köVETni kell a VETés nöVEKedését. Az elVETett magvakból köVETkezményként kikel a nÖVÉny, nÖVEkedik, gyümölcsöt érlel, és újra magot adván, bezárul a KÖR. Tehát a jelképes KÖvet teljesen KÖRülgördítve visszaKÖVETtük eredeti nyugalmi állapotába.

KÖVET2 – Valamely állam diplomáciai képviseletének vezetője. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: finnugor tőből] A KÖVET szó K.V – V.K gyökbővítmény: KöV – VéK. A KŐ gördülékenysége jellemzi a KÖVET munkáját. A KÖVETség egyféle teVÉKkenység. Az igazi KÖVET hazája érdekében minden elKÖVET. Jelképes magvakat VET, amelyek hasznot hoznak később. A V hangcsoport – ÖVE – az igazi kötelességtudó kÖVEt mindenben kÖVEtkezetes, és kÖVEtkezetesen a jelképes kijelölt nyomban halad. A tEVÉkenségének fő célja a kÖVEtségi megbízásának teljesítése. Ez lehet valamiért megkÖVEtés bocsánatkérés is. A kÖVEt meghatározott szÖVEvényes diplomáciai mŰVEleteket hajt végre, és ha tehetséges, jól teszi dolgát, ezt akár mŰVÉszi szintre is emelheti. Hogy mily sokértelmű a szó, itt egy példamondat: A nagyKÖVET kinevezése annak az óhajnak KÖVETkeztében történt, hogy KÖVETkezetesen kívánták ápolni a két fél közti kapcsolatokat. A KÖVET megérkezett állomáshelyére és elfoglalta KÖVETsége fizikai helyét. Egy idő után arra lett figyelmes, hogy bármerre jár, mindenhol nyomában vannak, KÖVETik. Ebből arra KÖVETkeztetett, hogy a KÖVETők a KÖVETi munkájával kapcsolatos dolgaiból akarnak KÖVETkeztetéseket levonni, és azért KÖVETik nyomon. Egy alkalommal, mikor azonosította az őt KÖVETőket, a nagyKÖVET lehajolt, fölvett a földről egy kis KÖVET, és – bár nem illett KÖVETként –, odavágta az őt KÖVETők közé. Ezt az újságok másnap úgy hozták le, hogy a KÖVET KÖVETkezetlenül viselkedett. Ez okból aztán a KÖVET megKÖVETte a helyi kormányzati szerveket a súlyosabb KÖVETkezmények elkerülése végett. Nos, ebben talán benne van a bővítményekkel a KÖVET szó majd minden értelme. Egy idegen eredetű szó nem illik bele így egy nyelvbe, nem játszható meg így.