KÖTÖTT MÁSSALHANGZÓ-PÁROS jelenség a nyelvben

A kötött mássalhangzó-páros jelenség, a magyar nyelv sajátos jellemzője. Bár tele van velük a világ minden nyelve, biztosan leszögezhető, hogy ezek itt, e nyelvben, a teremtés nyelvében alakultak ki! Ugyanis, kialakulásukra itt van teljes magyarázat. Innen örökölték meg az utódnyelvek. E hangpárosok olyanok az utódnyelvekben, mint a forgalmi jelzőtáblák:

– Erre gyertek, mert ez a szó ősnyelvi eredetű!

Tehát kiváló nyomravezetők a szóeredet keresésben.

Példa a kötött mássalhangzó-páros kialakulására a GYERMEK szó.

 

GYERMEK – a nyelv felvázoló, tényleíró, rögzítő, színező ereje, képessége vehető alapul. A nyelvben a kötött mássalhangzó-párosok o*-lyanok, mint egy idegtörzs gócpont. Ez soha nem jön létre véletlenül. Jó példa erre a GYERMEK szó kialakulása.

A GYERMEK szó névadó alapja a szülő hívószava a már JÁRó, tőle elmaradozó kicsinye felé: JER, GYER! A másik gyök: MEK, amely kicsit jelentett az ősi nyelven. Tehát, a felnőtt, a szülő hívta a már saját lábán JÁRó kicsit: JER, GYER, MEK-em. GYER, MÓKás kicsinyem, MAGzatom!

Ebből a két gyökből: GYER, MEK, később összevontan kialakult a GYERMEK szó. Ám a szó kialakulásával megjelent a szó tengelyében az RM kötött mássalhangzó-páros: gyeRMek. A fentiekből kitűnik, hogy mily különleges szerepe jelentése van a szó körüli fogalomkörben!

Honnan indult a szó? A GYER MEK megszólításból. Van szerepe az RM párosnak a fogalomkörben? Igen, VAN!

A GYERmekszületés előfeltétele: egy férfi és egymás iránti szereleMRe GERjedése: – GYER velem, legyél feleségem, férjem.

A szó a GY.R – R.GY gyökkel indul: GYeR – ReGY. GYERmek a kis RÜGY, a kis GYÜRke. Amikor járni tanítják, mondják neki: eREGY (eredj)

A gyeRMekáldás a férfi-nő együttduRMolása (együtthálás), a két test haRMonikus egyesülése nyomán indul.

Az RM kötött mássalhangzó-páros jelen van a speRMa, szóban, amely peRMet a teRMészetes szaporodás egyik ivari tényezője. A gyeRMek a kis haRMat. Az elsőszülött gyeRMekkel megjelenik a pár mellé a haRMadik személy, családdá válnak. A gyeRMek, teRMészetes, vér szerinti utódként szüleitől száRMazván, azok foRMáját hozza, még a deRMéje, a bőre színe is olyan, mint a szüleié. A gyeRMek a családi haRMónia egyik fő megteReMtője lehet. Később teRMetének növekedése folytán suRMó, suhanc, kamasz, majd teRMetes felnőtt eMbeR lesz. E felsorolás a gyeRMekkel száRMazással kapcsolatos, amely a teRMészetes eredetről, szaporodásról, növekvésről ad képet.

Az RM kötött mássalhangzó-páros, mint R.M – M.R alvógyök: ReM – MeR, képet ad a szülői REMek érzetről, de a kicsinyét féltő REMegésről is. Benne a kicsi jövője fölötti REMényteli MERengés, MÉRlegelés, MERész tervezés, néha egy kis MORgás stb.

A DERME szó az ősnyelvben a bőr* neveinek egyike. A bőrnek több neve is volt:

 

E jelenség nem véletlen alakul ki a nyelvben, mivel a nyelvben nincsenek véletlenül kialakuló kötődések. Ez az ősnyelv, a mai magyar nyelv értelmi kapcsolatrendszerében az önműködő önépítő képesség bizonyítéka. Van sok más példa is erre a jelenségre, ezrével. Tele van vele a nyelv.

A két szóból kialakuló összetett szavaknál.
Például: ádáMCSutka, véRTanú, miSMás szavaknál is megjelennek a kötött mássalhangzó-párosok a szavak tengelyében, amelyek szintén alvógyökök.

Az ádáMCSutka egy CSoMó, MoCS az érett férfi nyakán.

Az igazi véRTanú véRét adja Tanúságként. Az igazi véRTanú megTöRhetetlen, báToR, nem ReTten a haláltól sem.

Aki miSMásol, az SUMák, SIMlis, alattoMOS.

Ezekről bővebben a szótárban a címszavaknál.

Néhány példa:

A LUMBUS = ágyék, amely a LOMBOS ágyékszőrzet képe nyomán kapott ősnyelvi névből alakult ki és a latin nyelvben maradt így fenn.

A jelző MB páros mindkettőben jelen van. loMBos – luMBus.

A váNDor az ND páros az utódnyelvekben: waNDerer, WaNDerer, vaNDrer, vaNDrare stb. A kóborgó meaNDer is erről beszél.

A süRGős, az RG páros az utódnyelvekben: uRGent,  uRGente, de az emeRGency  is ezt sugallja.  A sáRGa szín a süRGősség színe. E jellemző is az ősnyelvből ment át az utódnyelvekbe. Az Atlanti-óceán csodája a SaRGasso tenger a sáRGászöld algáiról kapta nevét.

Sorolhatnék ezer példát is erre a kötött mássalhangzó-páros jelenségre. Minden utódnyelvi szó, amelyben jelen vannak e párosok, azok alapján visszavezethetők a magyar nyelvbe!

Tehát bármennyire is nem tetszik némelyeknek a hangok, hangcsoportok nyomán kutatott szókialakulás jelenség, attól még tény, és igazi nyelvi valóság marad.

————————————-

/*/ DERME, amely hidegre DERMEd. Az egészséges bőr, DERMEMEDERben tartja a testet.
DeRMe – MeDeR hangváz: D-R-M – M-D-R.
A DERME szőre hidegben MERED.
DeRMe – MeReD hangváz: D-R-M – M-R-D.


HÍD, HÜD
, az a felület, amely a HIDeget, HÜDeget érzi. Az északi nyelvek örökölték e megnevezést.


PEL, PIL
, a testfelület lePELje. A latin nyelvekben, köztük a portugál nyelvben van jelen.

Magyar nyelvben a BŐR szó maradt, mivel ez a test BORítója.