KÖSZÖNET, KÖSZÖRŰ

KÖSZÖN, KÖSZÖNET – Háláját fejezi ki valamiért. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: ?] A KÖSZÖN K.SZ – SZ.K gyökbővítmény: KöSZ – SZoK.  A KÖ ősgyök a KÖr, KÖt szótöve is. A kör befejezett, beKÖtött végtelen vonal. KÖSZÖNETet, hálát általában a KÉSZ, elKÉSZült, készEN levő, vagyis KÖSZÖN levő, haSZnavehető, SZámunkra KEdves, haSZnos dolgokért, vagy az elKÉSZültség reményében mondunk.

Az SZ kulcshang ezekben a szavakban. Az ÖSZ – SZÖ ősgyökök kiterjedést megjelenítők (összes vagy szövetség). Az elhangzó KÖSZÖNET, a hála kifejezése. A KÖSZÖNET kifejezése a SZOKásoknak kell megfeleljen. A szóvégi NET, mint külön szó, itt összetett szó része. Az N.T – T.N gyök: NeT – TeN, a NET valaha a vízfelület (ned/v) hasonlóságából indulván, felületvonatkozású, és az ősmag(yar)-nyelven sima, világos, fénylő, csillogó, tiszta jelentésű volt. E jelentéssel jutott át az utódnyelvek közül a latinba (nit, niteo, nitida), származéknyelveibe (román: net, neted; olasz: netto, nettamento, nettare; francia nettement stb.). Fordított gyökként is felületet jelent az utódnyelvekben: TEN. A NETlen, durva felületű, nem sima, nem tiszta, nem fénylő stb. (pl: kenetlen, egyenetlen). A megköszöNETlen valami a befejezetlenség érzetét keltő. Nincs KÉSZEN, hézag van, ott lóg a közön a hiány. Akkor lesz KÉSZEN, a cselekmény akkor lesz befejezett tény, akkor lesz kerek, sima, világos, fénylő, csillogó, tisztességes, és jelképesen megnyugtatóan szétterülő, ha elhangzik a köszöNET érte. Ez a legkevesebb, ami jár. Az eredeti ősnyelv, a teremtés nyelve neveli az embert, nyelvbonctana van, amely szerint minden szóízület számít! A CzF Szótár a szó feltételezett kialakulásáról: „E szónak jelentéseiből kitelezik, hogy alapfogalom benne a ked, melytől kedü, kedv, kedély szók származnak. E nyomon indulva, valószinü, hogy a köszön, igének kösz gyöke azonos, vagy legalább rokon kegy (kögy) v. ked szókkal, az utóbbiból lett: ked-en v. kez-en, s hangváltozattal közön, köszön […]” Vagyis a KÖSZÖNET lelki tényezők, mint KEGY, KEDV beteljesülése, ami szintén elvezet a kör bezárulásához, a NET (kisimuló) értelmének kiteljesedéséhez. Az angolszász, germán nyelvek csók jelentésű kiss kus, kys, kuss és más kifejezései a KÖSZönet, KÖSZ-ÖN-NET kimutatásának egyik módjáról szólnak. Úgy tűnik, hogy a magyar nyelvben ma is használt rövid* KÖSZ, KÖSZI alak ment át az ősmag-nyelvből, és összemosódott a hálacsók értelmével (csók – kócs – kecs – kész – kösz).  

KÖSZÖRŰ – Köszörűkővel működő eszköz szerszámok, kések élezésére. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: finnugor] A KÖSZÖRŰ K.SZ – SZ.K gyökbővítmény: KöSZ – SZöK. 

A KÖSZÖRŰ mai értelemben olyan KÖRforgó csiSZoló homokkő, amellyel éleznek, simítanak, fényeznek. Az SZ hang jelenléte hangutánzó: csusszan, csesszen, csoszog, mint a szisszen stb. Ilyenformán a KÖSZÖRŰ, amint KÖSZÖRög, „nyöSZÖRög” is. Az ÖSZÖ az S, SZ, Z, ZS hangok körül létrejövő értelemadó hangnyalábok közé tartozó, amelyek viszonylagos mennyiségi tömegértelmet is hordoznak: kOSÁr, ÖZÖn, UZSOra stb. A KÖSZÖRŰnek SZORzati értelme is van. A köSZÖRű eredményességben utolérhetetlen a RESZelő által, mivel hatványSZORzatokkal jobban teljesítő csiSZOLó (r > l), élező. Ugyanakkor nem minden KÖSZÖRÜlés fenés, mint ahogy nem minden élezés, ami fenés. Aki összefeni lábait, azzal még nem élez, ha a kerék KÖSZÖRÜli a szekér oldaldeszkáját, azzal bár feni, de nem élezi, hanem koptatja, de összevethető a koszolással is. Ugyanaz a szerepe, mint a RESZelőnek (reszelő – köszörű), csak jóval gyorsabban, eredményesebben, hatékonyabban dolgozik a RESZelőnél. S egy nem elhanyagolható érzés: aki köszÖRÜL, az köszöni és ÖRÜL, hogy gyorsabban lett eredményes, mint a RESZelővel. A CzF Szótár szerint: „Egyébiránt sem a nyelvszokással, sem a tárgy tulajdonságával nem ellenkeznék azon elemzés is, mely szerént köszörü annyi volna, mint átvetett köröszű, körösző, azaz köröző (t. i. kő), minthogy köralakú, s körben forgó.” A KÖSZÖRÜ szóban sűrítve az eszköz összes névadó jellemzője.    

*Az eredeti ősnyelv –, épp mint a mai magyar nyelv –  mindig hajlamos volt az ésszerű egyszerűsítő rövidítésekre. Erre bizonyíték a kötött mássalhangzó-párosok léte, amelyek hangkieséssel alakultak ki. Azonban ez nem bátorít azokra a ma alkalmazott divatos sms rövidítésekre, amelyeket ma sokan alkalmaznak, mint például a vagyok helyett vok és mások.